NCE Instrumentation

- Et svært lovende første kvartal

Blogginnlegg   •   mai 02, 2012 14:56 CEST

NCEI-sjef Torbjørn Akersveen er fornøyd med aktivitetsnivået i første kvartal 2012. Men han mener medlemsbedriftene fortsatt har en vei å gå når det gjelder samarbeid.

I løpet av det første kvartalet har NCEI hatt prosjekter gående innen alle satsingsområdene og jobber nå for full maskin. I tillegg har klyngen fått flere nye medlemmer og nærmer seg nå 30 bedrifter. 

- Vi har i første kvartal hatt større aktivitet enn planlagt og bedriftenes innsats er meget bra. I tillegg er det veldig oppløftende å registrere at våre aktiviteter har hatt så god oppslutning fra medlemmene, sier Akersveen.

Mye offshore
Etter årsskiftet fortsatte den gode trenden fra 2011 på offshoreområdet, og Akersveen innser at dette har vært viktig for NCEI. Men Akersveen er ikke redd for at dette tipper balansen i klyngen. 

-  Det har vært mye offshore og det skal det fortsatt være. Men det som gleder meg er at vi har fått aktivitet i alle fokusområdene og dermed følger klyngens strategi. Vi må akseptere at enkelte fokusområder holder høyere aktivitetsnivå enn andre. Dette følger naturlig av konjunkturene i de ulike næringene, sier han.

I januar arrangerte NCEI sitt første Offshore-Party og delte ut en offshorepris til Weatherfords Ole Tom Furu. Furu fikk utmerkelsen for sitt arbeid med forretningsutvikling i den trønderske offshore-næringen, og for å ha bidratt til å skape gode og effektive relasjoner mellom leverandørene.

- Jeg synes at den gode starten vi fikk ved offshoreparty og utdeling av offshorepris la grunnlaget for en meget god utvikling i feltet offshore. Dette arbeidet må vi fortsette for å bli enda bedre.

Bedriftene har mer å hente
Nå ønsker NCEI å hjelpe bedriftene til å starte flere prosjekter og bruke mulighetene som ligger NCE-programmet bedre. To workshoper er nå på vei for å stimulere til opprettelsen av flere prosjekter. 

- Vår felles målsetning om økt konkurranseevne kan bare oppnås ved at bedriftene spiller hverandre gode gjennom kompetanseutveksling. Her kan vi bli enda bedre, mener Akersveen.

Han mener at utfordringer for medlemmer og klyngeledelsen i neste kvartal blir å identifisere og initiere flere samarbeidsområder. Dette kan bare oppnås ved at medlemmene selv identifiserer samarbeidspartnere og komplementær kompetanse innad i klyngen.

- Dette er min største oppfordring til medlemmene. De skal vite at mulighetene til samarbeid mellom seg er langt større enn hva dagens prosjektportefølje viser. I tillegg vil sikkert noen finne det interessant å vite at NCEI har kapasitet til å støtte flere samarbeidsprosjekter økonomisk enn hva vi gjør i dag. Vis oss et spennende prosjekt, så skal vi bistå med prosjektmidler, formaner Akersveen.

Attraktiv klynge
Et annet område hvor NCEI har lagt om strategien er i kommunikasjons- og profileringsarbeidet. Etter en gjennomgang av strategien for 2011 har det blitt satset mer på arbeid mot mediene, og spesielt fag- og bransjeblader. Dette har resultert i en snart full perm med presseklipp fra 2012. 

- Vi vet at andre er interessert i det vi driver med på NCEI og jeg tror at vi kan sementere posisjonen vår i næringene ved å være synlige og attraktive.

NCEI ønsker imidlertid å høre mer fra bedriftene om hva som foregår og slik skape enda bedre mediesaker i tiden fremover.

- Vi har tilgjengelige ressurser til å profilere medlemmenes prosjekter. Derfor ønsker vi å høre mer fra medlemmene om hva som foregår. Her er det store muligheter for de som ønsker det, avslutter Akersveen.