Veidekke ASA

Et viktig møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Blogginnlegg   •   feb 28, 2013 12:36 CET

Tirsdag fikk vi besøk av arbeidsminister Anniken Huitfeldt og noen av hennes nærmeste medarbeidere. Årsaken var at hun ønsket en presentasjon av Veidekke og vårt syn på ordresituasjonen, sysselsettingen, HMS, IA-avtalen og internasjonal konkurranse i Norge i dag. Det var et godt møte hvor vi var representert med både ledelse og tillitsvalgte. 

Anniken Huitfeldt var meget interessert i Veidekkes syn på utenlandsk konkurranse, og det er noe vi også følger tett. Det er ingen tvil om at Skandinavia, og Norge spesielt, er et attraktivt marked for utenlandske aktører, og det er naturlig at arbeidsministeren ønsker vårt syn på den økte konkurransen.

I Veidekke har vi på Dovrebanen et godt samarbeid med tyske Hochtief, og det bidrar til økt kompetanse på flere sider. Både hos oss og Hochtief, men også for kundene Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det er et godt eksempel på at man kan utnytte hverandres kompetanse til prosjektets beste.

Det er ingen tvil om at bygg- og anleggsbransjen er en næring i vekst. Likevel presenterte vi konkrete problemstillinger for Huitfeldt for å vise hvordan situasjonen er i dag. Nye regler for dagpenger i asfaltvirksomheten blir håndhevet forskjellig og det medfører usikkerhet om reglene vil bli endelige eller ikke. Vi utviklet en modell etter målsetningene om å sikre rekruttering til bransjen med sikker inntekt hele året, samt å sikre kompetanse til å ivareta sikkerhet og kvalitet. Det betyr i praksis at man jobber utvidet arbeidstid i 8 måneder av året, med en jevn lønn i 12 måneder.

Utfordringen med dette er at andre har permittert sine ansatte og fått innvilget dagpenger. Det er meget konkurransevridende, og bransjeforeningen har reagert overfor aktørene som har permittert.

Vi snakket også om en mer effektiv håndtering fra statlige organer i etterkant av ulykker. Vi vil bli enda bedre enn vi er i dag, men vi er nødt til å samarbeide for å kunne bli bedre.

Det er hyggelig at arbeidsministeren ønsker å høre vår og bransjens synspunkter på viktige spørsmål som ansettelser, rekruttering, økt internasjonal konkurranse og fremtidsutsikter. Tirsdag fikk vi presentert det vi mener er viktige saker, og saker departementet må ta stilling til heller før enn siden.