Plan Norge

Etterlyser sterkere satsning på barns rettigheter

Blogginnlegg   •   mar 23, 2012 11:38 CET

Plan Norge har vært godt fornøyde med Erik Solheim som har vært en svært dyktig utviklingsminister. Når Heikki Holmås i dag tar over, etterlyser vi imidlertid en sterkere helhetlig satsning på barns rettigheter.

Av generalsekreær i Plan Norge Helen Bjørnøy

Erik Solheim skal ha skryt for å ha trukket opp mange av de store linjene i utviklingspolitikken, og behovet for en mer samstemt politikk. Spørsmål om klimaendringer, tilgang på kapital og bekjempelse av konflikt er helt fundamentalt dersom man skal bedre fattige menneskers levekår – og dette gjelder ikke minst barn. Vi har likevel savnet en mer helhetlig satsning på rettighetsarbeid og behovet for å sikre at økonomisk vekst og utvikling faktisk fører til at menneskerettighetene blir ivaretatt.

Plans mål er å sørge for at alle barn får ivaretatt rettighetene som er slått fast i FNs Barnekonvensjon. Den forrige utviklingsministeren, Hilde Frafjord Johnsen, la i 2005 fram en strategi for hvordan Norge skulle arbeide med å sikre barns rettigheter, kalt «Tre milliarder grunner». Den rødgrønne regjeringen satset også friskt i sin Soria Moria-erklæring der partiene lovet å «løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt». Likevel tyder mye på at strategien ble lagt rett i en skuff etter regjeringsskiftet.

Strategien la opp til en ambisiøs og helhetlig oppfølging av barns rett til utdanning, helse, beskyttelse og deltakelse. Den la også en plan for mer effektiv organisering av dette arbeidet. Et internt notat fra Norad som Plan har fått tilgang til viser imidlertid til at «barnestrategien ikke ble vellykket implementert i våre ambassader.» En av begrunnelsene som trekkes fram for dette er «manglende klare og tydelige prioriteringer fra politisk ledelse i utenriksdepartementet om hvor viktig barnestrategien var for norsk utenrikspolitikk.»

En evaluering av norsk og svensk bistand til barns rettigheter som ble lansert i fjor vår viste blant annet at Norge ikke har fulgt opp målet om å ta opp brudd på barns rettigheter i samtaler med samarbeidsland. Dette har også blitt kritisert av FNs Barnekomite. Evalueringen anbefalte også blant annet at Norge i likhet med Sverige bør inn som hensyn i alt vårt bistandssamarbeid (mainstreaming), og at dette må følges opp med nødvendige ressurser og opplæring.

Plan Norge har flere ganger tatt til orde for en egen Stortingsmelding om barns rettigheter. Så langt har vi ikke fått gjennomslag for det. Vi mener det som et minstemål bør på plass en ny strategi, eller i alle fall en tydelig veiledning for hvordan norske ambassader skal følge opp barns rettigheter.

Om Norge skal få til en skikkelig satsning på barns rettigheter, må vi ha politisk trykk på det helt fra toppen. Er du på med på å få til det, Heikki?