Norges dansehøyskole

Fire uker på studietur til Uganda!

Blogginnlegg   •   apr 01, 2016 15:12 CEST

Tradisjonen tro, reiser nå et nytt kull med førsteårsstudenter ut i den store verden. I løpet av 4 uker i Uganda, skal de samarbeide med ugandiske studenter mot en felles danseforestilling som i år har tittelen "Come on Children, let's Dance"


Ut i verden
Lørdag 2. april reiser 28 førsteårsstudenter og et knippe dansepedagoger fra Norges dansehøyskole ut i verden. Siden 2010 har studieturen gått til Makerere Univeristy i Ugandas hovedstad Kampala, også i år går studieturen hit. Makerere-universitetet i Kampala ble grunnlagt i 1922 og er Øst-Afrikas eldste universitet. Det er også den største institusjonen for høyere utdanning i Uganda med sine rundt 30 000 studenter.  


En verdifull opplevelse
Studieturen er en viktig del av studiet, hvor studentene blir kjent med andre kulturer, mennesker og kunstformer. Internasjonalisering er inspirerende og stimulerende både i en utdanningssammenheng og i et danningsperspektiv. Studieturen til Uganda gjør at studentene oppnår en økt interkulturell kompetanse og utvikler sitt internasjonale kontaktnett. Studentene fra NDH får innblikk i dansens rituelle og sosiokulturelle status, funksjon og betydning i Uganda, og reflekterer i ettertid rundt egne opplevelser og erfaringer.

"Come on Children, let´s Dance"
Årets forestilling har fått tittelen "Come on Children, let´s Dance”, og vil være inspirert av gospel og spirituell musikk. I denne forestillingen er hensikten å bringe de norske og de ugandiske høyskolene, studentene og pedagogene sammen i harmoni og håp. Forestillingen vil også bli en feiring av de siste fem årene vi har utvekslet ideer og kulturer. Vi ønsker å vise hvor mye innflytelse afrikansk dans og bevegelse har i verden, både i moderne- og samtidsdans og jazzdans.

Synliggjøre dansen som kunstform
NDH’s samarbeid med Makerere University, Department of Performing Arts and Film (PAF) begynte i 2010. Prosjektets overordnede mål er å høyne dansens status, funksjon og betydning som akademisk fag, i første omgang på Makerere University i andre omgang i det offentlige rom generelt. Særlig viktig er å synliggjøre dansen som kunstform og dansen som et scenisk uttrykk i motsetning til dansen relatert til kultiske, religiøse og dagligdags aktiviteter. Det er sentralt for prosjektet å bygge kompetansen til ansatte og studenter på PAF’s danseseksjon. Hensikten er å gi dem verktøy og kunnskaper som gjør dem sterke nok til å stå på egne ben.