NCE Instrumentation

Fra gründerbedrift til industrikonsern

Blogginnlegg   •   okt 01, 2012 08:15 CEST

(Bilde: Erik Dragset, en fornøyd SIMPRO-sjef)

Etter en strategiendring i 2010 har NCEI-bedriften SIMPRO gjort betydelige investeringer i selskaper og produksjonskapasitet. Og hele gildet ble finansiert uten en krone fra eierne. 

- Vi har på svært kort tid gått fra å være et liten elektronikkutvikler på bygda i Sør-Trøndelag til å bli et konsern av en ikke ubetydelig størrelse, sier konsernsjef Erik Dragset.

I 2010 kjøpte SIMPRO utviklingsavdelingen til børsnoterte Kitron ASA som året senere fusjonert med den norske avdelingen av Prevas AS. I mars 2012 ble det offentliggjort at selskapet har kjøpt Propartner Defence på Notodden og sikrer seg slik en større markedsandel i forsvarsindustrien.

Selskapet som utvikler og leverer kretskort har også fått en sterk kundeportefølje innen olje og gass, medisinsk utstyr og produksjonsindustri.

En vellykket kursendring
Da den nye vekststrategien ble vedtatt av styret i 2010 hadde selskapet opplevd en jevn vekst i mange år. Likevel ønsket styret med Salvesen & Thams i spissen å investere overskuddet i ny vekst. Styret bestemte derfor at selskapet skulle vokse gjennom oppkjøp og at det skulle investeres i en ny produksjonslinje og ny teknologi for å øke kapasiteten. Men helt uten finansiell hjelp fra eierne.

- Vi var i en heldig posisjon og hadde penger på bok. Vi var også heldige som har meget kompetente eiere som vurderte situasjonen nøye og valgte investeringer i stedet for eksempelvis å ta ut utbytte, sier Dragset.

Dragset mener at dette har vært en vellykket kursendring, men sier også at det fortsatt er for tidlig til å sette to streker under svaret.

- Mye kan fortsatt skje, men vi er kvalifiserte optimister.

Unngikk underskudd
Til tross for de høye investeringskostnadene har selskapet levert positive driftsresultat i hele investeringsperioden, noe konsernsjefen naturlig nok er stolt over.

- Vi har holdt hodet over vannet, men det var også slik vi planla dette. Vi har en relativt høy lønnsomhet sammenlignet med bransjen forøvrig og dette gir oss rom til å tenke langsiktig uten å ta for høy risiko, sier konsernsjefen.

Om planene fremover er konsernsjefen hemmelighetsfull, men utelukker ikke nye oppkjøp.

- Det jeg kan si med sikkerhet er at det ikke blir flere oppkjøp i 2012, smiler Dragset.

Nyttige nettverk
En annen viktig del av strategien er å knytte seg til relevante kompetansenettverk. SIMPRO er medlem i næringsklyngen NCE Instrumentation i Trondheim, hvor også flere av selskapets kunder er medlemmer.

- Vi ser helt klart nytten av å være tilknyttet nettverk med komplementære fagmiljøer og ekspertise. På den ene siden bygger vi relasjoner til nye og eksisterende kunder, samtidig som vi får nye impulser og ideer til nye produkter.

Simpro har vært aktive på nettverkssamlinger og samarbeidet for å utvikle mer effektive produksjonsprosesser. Daglig leder i NCE Instrumentation, Torbjørn Akersveen, er glad for at SIMPRO er med i klyngen og mener de tilfører klyngens kompetansekart viktig kunnskap.

- Selskap som SIMPRO tilfører oss spesialkompetanse innen kretskortteknologi som alle medlemmene kan nyte godt av. Vi tror også at den industrielle erfaringen til SIMPRO er gull verdt for medlemmer som håper å vokse seg like store på sikt, sier Akersveen.


For mer informasjon, ta kontakt med
Erik Dragset, konsernsjef SIMPRO
Mob. 901 62 348 / erik.dragset@simpro.no

Torbjørn Akersveen, daglig leder NCE Instrumentation
Mob. 911 70 381 / torbjorn.akersveen@ncei.no