Veidekke ASA

Godt budsjett for Veidekke

Blogginnlegg   •   okt 07, 2012 14:00 CEST

Budsjettet er ekspansivt nok til å holde trykket oppe på samferdselsinvesteringene.

Da er statsbudsjettet for 2013 fremlagt. Isolert sett for Veidekke er dette et godt budsjett. Stramt nok til å holde renten i sjakk og sikre stabilitet i norsk økonomi. Samtidig er det ekspansivt nok til å holde trykket oppe på samferdselsinvesteringene. I et land der det ikke mangler penger blir det imidlertid svært viktig å holde fokuset på gjennomføringskraft, organisering og evne til samhandling.

Førsteinntrykket er at neste års statsbudsjett er svakt ekspansivt og man holder seg innenfor handlingsregelen. For Veidekke som Norges største entreprenør og eiendomsutvikler er det selvsagt positivt å se at bevilgningene til samferdsel øker. Veksttakten er høy både for investeringer og drift i begge sektorer, mens satsingen på asfalt og vedlikehold ikke på langt nær er like ambisiøse. Og dette med vedlikehold er en kjempeutfordring som også gjelder offentlige bygg. Heller ikke i 2013 vil dette området få tilført adekvate ressurser.

Men i all vår velstand og sterke satsing vil jeg få trekke frem et annet perspektiv, nemlig evnen til samhandling. Veidekke er en virksomhet som i realiteten består av rundt 600 enkeltbedrifter. Hvert prosjekt er langt på vei organisert som en bedrift, og er det noe som kjennetegner suksess på våre byggeplasser så er det organisering, samhandling og forutsigbarhet. På de store offentlige prosjektene er det stort forbedringspotensial på disse områdene, og det å få mest mulig ut av de kronene som investeres er av største viktighet.

I store offentlige prosjekter, som for eksempel noen kilometer motorvei, er det mange instanser som skal samhandle. Departementer, direktorater, etater, fylkeskommuner, kommuner, rådgivende ingeniører, utførende entreprenører med sine leverandører, og sikkert noen til. I det siste har det vært mye fokus på internasjonale aktørers inntreden i Norge, og på importen av billig arbeidskraft. Dette er naturligvis først og fremst et resultat av det statsbudsjettet viser, nemlig at Norge er Europas honningkrukke hva gjelder fremtidige oppgaver. La meg da minne om at effekten av enkle løsninger og billig arbeidskraft fort forvitrer ved dårlig planlegging og organisering, og enda mer av dårlig samhandling. For oss i Veidekke er ”Verdiskapende samspill” vårt mantra, og dette er hva vi alle må snakke mer om.

Vi deler gjerne våre erfaringer med andre, og håper at organisering, samhandling og forutsigbarhet kan få solid plass i kommentarfeltene i fremtidige statsbudsjett.

Terje R. Venold, Konsernsjef Veidekke ASA