Veidekke ASA

Godt nytt år!

Blogginnlegg   •   jan 05, 2010 14:48 CET

Så var det i gang. Det ble ingen rolig tilvenningsperiode i det nye året, men rett inn i jevnt arbeidstempo. Allerede den første uken er det NHOs årskonferanse, dialogmøter med regjeringen og ledermøte i Veidekke som krever fullt fokus.

NHOs årskonferanse 2010, 7. januar

Det blir virkelig et spennende 2010. Det er først i år jeg tror vi får se deler av fasiten på hvordan verden og Norge virkelig har greid å håndtere finanskrisen. Det gode er at jeg for Veidekkes del har både tid og handlingsrom til å fokusere på mulighetene og til å tenke offensivt.

Først ut i det nye året er NHOs årskonferanse nå på torsdag. Jeg er invitert til scenen i Den norske Opera for å samtale med Roar Flåthen i LO om medeierskap. En fantastisk mulighet til å snakke om hvordan aksjeordningen i Veidekke bidrar til mer engasjerte medarbeidere og til økt verdiskaping. I tillegg skal vi faktisk snakke om sosiale medier og nye måter å kommunisere med ansatte på. Årskonferansen vil bli overført direkte på WEB-TV. Jeg skal i ilden ca. kl. 13.30, så her er det anledning til å følge hva jeg sier. Som bakgrunnsinformasjon kan du lese mer om aksjeordningen her.

Allerede på fredag er jeg også invitert sammen med flere representanter fra næringslivet til dialogmøte med næringsminister Trond Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen. Hovedmålet er å gi innspill både fra et Veidekkesynspunkt og et næringssynspunkt på hvilke utfordringer vi står overfor. Jeg har bare tre minutter til rådighet, men jeg har tenkt å legge vekt på følgende:

  • Det offentlige har store uløste oppgaver – og ambisjoner. I tillegg er etterslepet på vedlikeholdet i offentlig eiendom stort. Og vi vet at det offentlige vil ha store utfordringer med å balansere ligningen på begge sider av likhetstegnet. Dette tilsier at vi må være åpne for å se på nye måter å organisere samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Det er virkelig tid for å appellere til de gode pragmatiske løsningene – løsrevet fra ideologiske skylapper.
  • Byggenæringen er også blant de største energikonsumentene og bruker ca. 40 % av all energien i Norge – bare til drift av bygninger. Samtidig innebærer nybyggingen en utskiftingstakt av bygningsmassen i Norge på ca. 1 %. Myndighetene må i større grad sette fokuset på det som må gjøres i eksisterende bygningsmasse, dersom vi skal nå våre mål på redusert energibruk.
  • Totalt sitter vi igjen med et overordnet behov. Fokus på langsiktighet og stabil tilgang på kompetanse. Alle de store samfunnsoppgavene som skal løses både på kort og lang sikt (boligbehov, offentlig etterslep, samferdselsløftet og miljøutfordringen) er avhengig av at byggenæringen kan levere varene.

Så kommer det årlige ledermøtet med alle de mest sentrale medarbeiderne i Veidekke om et par uker. Det er definitivt det viktigste anslaget jeg setter i 2010 for Veidekkes vei videre. Men dette er et tema jeg akter å kommer tilbake til.

Jeg ønsker alle som følger bloggen et riktig godt nytt år!

http://www.terjes-tanker.no/article38692.ece