NCE Instrumentation

Gunn Kari om høstens offshoreprogram

Blogginnlegg   •   sep 26, 2014 07:00 CEST

Gunn Kari Hygen har ledet offshoresatsingen i NCEI siden 2011. Vi tok en prat med Gunn Kari om bakgrunnen for satsingen og tanken bak høstens program.

Hvor er status for NCEI Offshore?

- Den er meget oppegående. Av Trøndelags rundt 200 offshorebedrifter er det vel rundt 90 som deltar på våre arrangementer og mange av dem som medlemmer. Vi har på mange måter samlet bransjen i Trondheim. Jeg har hatt god støtte fra styret i denne satsingen og den bærer nå frukter i form av stadig nye medlemmer. Samtidig er innovasjonsbehovene som kommer frem på frokostmøte bedre ivaretatt, selv om jeg ønsker meg ennå mer trøkk på prosjektsiden. Frokostene har blitt en gullgruve med tanke på å fylle industrielle markeds- og teknologigap.

Hvordan vil du oppsummere høstens program for offshore?

 - I tillegg til de vanlige offshorefrokostene hver onsdag har vi en saftig subseabolk og en saftig markedsbolk, begge med tilhørende aktiviteter. I tillegg har vi innkjøpsmøtene til NCEI Contracts. Alt i alt er det 26 aktiviteter i høst med noe for alle og plenty med muligheter til å utvikle nyttige nettverk og lære mer om bransjen. 

Hvorfor satses det slik på subsea og marked?

- Ved siden av maritime industrier er subsea den sterkeste industrielle merkevaren Norge har internasjonalt. Markedet vokser og det gir oss muligheter som klynge. I Trondheim er nå rundt 40 bedrifter som leverer subseateknologi og vi ønsker å styrke dette segmentet og stimulere flere bedrifter til å tenke i denne retningen. Der er det store muligheter og Trondheim er sterke. På NTNU eksisterer det faktisk forskningsprogram med subsearelatert teknologi på kryss og tvers av de fleste instituttene og utnytter vi dette riktig kan det bli et regionalt fortrinn i fremtiden.

Hvilken forventninger kan medlemmene ha til markedssatsingen?

- Vi hjelper dem med markedstiltak som de ellers ville sittet helt alene med. Det er satt opp en aksjonsplan med fem spennende markedstiltak i høst, blant annet roadshow til Stavanger og kundemøter i Kristiansund under desember-konferansen. Vi drar i samlet flokk for å møte kundene og når vi er mange, er vi vanskeligere å ignorere. Vi kommer dypere inn i korridorene og høyere opp i organisasjonskartet. I tillegg kjører vi erfaringsmøter hvor det vil bli presentert best practice i markedsarbeidet, med både interne og eksterne innledere. Noen har lykkes i Brasil og noen har lykkes i Aberdeen eller Barents. Vi lar markedssjefene dele sine best practice-case med hverandre.

Blant høstens møter skal det holdes et om offshore mining.  Er ikke dette litt perifert?

- Hehe. Jo, det kan du si. Men dette er et industrielt område hvor subsea- og offshoreteknologi kan applikeres og således åpne for helt nye markedsmuligheter for våre medlemmer. Nettopp derfor skal vi holde et frokostmøte for å se på mining-mulighetene på den Midt-Atlantiske ryggen. Metaller er hett stoff og i Sverige flytter de faktisk Kiruna by for å få tilgang på mineraler. 3000 boliger, 500.000 kvadratmeter nærings- og boligeiendommer, skal rives og flyttes til en pris på rundt 6 milliarder kroner. Vi har antatt svære verdier i sprekkesonen ved Jan Mayen og nordover – norsk økonomisk sone – og vi ser konturene av en ny industri. Vi må snuse på slike nye markedsmuligheter for våre medlemmer.

Det er også planlagt et møte om elektrifiseringen på norsk sokkel. Hvilken muligheter ligger her for Trondheim?

- Vi har to sterke kompetansemiljøer i Trondheim som er relevante i denne sammenhengen. På den ene siden har vi kraftindustrien som har sterke tradisjoner. På den andre siden har vi olje og gass. Siemens Trondheim leder i dag de to pågående elektrifiseringsprosjektene. Min lille drøm for dette møtet er å få til et samarbeid på tvers av kraft- og offshoremiljøene. Da kan vi i større grad enn i dag melde oss på kappløpene for leveranser på elektrifiseringsprosjektene.

Noen andre høydepunkter verdt å nevne?

- Ja, flere! 28 oktober kommer driftsdirektøren for Edvard Grieg- feltet og skal snakke om Lundins driftsopplegg. Lundin har vist tydelig at de er interessert i ha sine innkjøp i Nord-Europa. Her kan det være gode muligheter for oss å vise frem leveransekraft og gode samarbeidsevner. Vi skal også ha et interessant møte om Johan Sverdrup-feltet, Norges største utbygging til rundt 150 milliarder kroner. Den går på skinner fordi den har så lav break even.  Et annet driftsmøte, som ikke står på programmet men som kommer, er et best practice-møte for Statoil-drevne felt. Vi skal jobbe med å finne hvilket felt dette er og invitere dem. Det tror jeg kan bli moro.

Noen siste beskjeder til medlemmene?

- Bordet er dekket, så nå gjelder det å delta og utnytte mulighetene. Still gjerne krav til meg om hvordan dere vil ha det. Vi girer nå også opp for ny satsing utover NCEIs kontraktsperiode. 

Du finner et oppdatert program på www.ncei.no.