SAS Institute AS

Helsearbeid og -læring på tvers av landegrensene

Blogginnlegg   •   mar 22, 2012 12:17 CET

Helsearbeid i Norden står overfor en rekke utfordringer. Raskeste vei til forbedring innen helsesektoren, er å lære på tvers av landegrensene. Helseforetakene, helseregionene og departementene ser til nabolandene sine i Norden. Man ønsker å lære av hva som gjøres i land som er likt sitt eget.

Jeg hyller ambisjonene om å se utover landegrensene for å lære. Min opplevelse er at veldig mange av utfordringene er de samme, og hvert av landene har erfaringer med sin måte å løse de ulike utfordringene på. Alle de nordiske landene er til en viss grad like og derfor er det veldig mye verdifull læring som gjøres i disse landene.

Kjerneteamet i Nordic Center of Exellence Healthcare over 45-års erfaring fra helsearbeid, både fra klinisk og administrativt arbeid, og fra leverandørsiden. Med over 40 prosent av Nordens helseforetak og virksomheter i sektoren på kundelisten, strekker innsikten i avdelingen seg på tvers av alle land i Norden. Vi opplever det som svært nyttig å ha denne kompetansen på tvers av land. I Norge er vi best på noe, mens Danmark er best på et annet område. Vi kan uansett peke til og hente erfaring fra beste praksis fra et av landene og vise hva som faktisk er mulig.

Informasjon som viktigste ressurs på alle nivåer
Jeg mener at hoveddriverne i nordisk helsearbeid er økt effektivitet, økt kvalitet og omstruktureringen fra små til store foretak. Videre at mer riktig og tilgjengelig informasjon er kjernen til å forbedre innen alle driverne.

Informasjon gir økt innsikt og gjør at man kan bryte ned barrierer for å jobbe bedre. Dette gjelder kliniske prosesser så vel som omstruktureringer. For eksempel vil en omstruktureringsprosess stille omfattende krav til kontroll av prosessen og oversikt over denne. Da må man bruke de dataene man har, sammen med annen informasjon og innsikt, både for å se på eventuelle konsekvenser og for å styre prosessen. Men da må dataene være tilgjengeliggjort.

Å strukturere, knytte sammen og tilgjengeliggjøre informasjon er derfor en av de viktigste grepene som kan gjøres for å forbedre norsk og nordisk helsesektor. Vårt arbeid med å samle og kode informasjon fra ulike informasjonskilder, for å gi et best mulig helhetsbilde, enten vedrørende pasienter, foretak eller på regioner, er krevende, men gjøres i flere virksomheter i dag. 

Les resten av innlegget, om personvern som hinder for pasientsikkerhet og politikk innen helsearbeidet

Odd Inge Hellesylt, Direktør for Nordic Healthcare, Center of Exellence