Veidekke ASA

Høy aktivitet i Norge

Blogginnlegg   •   mar 12, 2012 14:04 CET

Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked, la i dag frem Veidekkes konjunkturrapport.

Når vi ser på det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia, ser vi generelt god aktivitet men med store ulikheter mellom landene. Det ser best ut i Norge med fortsatt vekst, i Sverige regner vi med en liten vekst tross det høye nivået i dag. I Danmark forventer vi fortsatt nedgang i boliginvesteringene, men noe økning innen yrkesbygg.

For Norge er utsiktene fortsatt gode og på linje med våre tidligere prognoser. Vi ser for oss en samlet vekst på 5 % i 2012 og 3,5 % i 2013. Vi forventer at både boliginvesteringene og anleggsinvesteringene blir på samme nivå, mens innen kategorien yrkesbygg forventer vi en litt mer beskjeden økning, 4 % i 2012 og 2 % i 2013. Når det gjelder boligbygging, ble det igangsatt 28 000 boliger i 2011, og vi har grunn til å tro at dette nivået vil holde seg de neste to årene.

Veidekke utarbeider en konjunkturrapport to ganger i året. Formålet er å vise konsernets syn på bygg- og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske utviklingen vi bruker som grunnlag for virksomheten i Skandinavia. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Konjunkturrapporten kan du også lese her .