Universum Norge

HR som en strategisk partner

Blogginnlegg   •   aug 29, 2012 08:49 CEST

Man hører ofte at HR må være en strategisk partner, som jobber sammen med kjernevirksomheten til bedriften. Men, det faktum at vi fortsatt bare hører om viktigheten av det, og ikke realiteten av det, sier at det fortsatt må jobbes med.

Viktigheten av å knytte HR sterkere sammen med resten av organisasjonen er stadig viktigere. I en artikkel av J. Craig Mundy i Harvard Business Review, ser man nærmere på hvorfor dette er så viktig. Blant annet krever kundene mer og mer, det er finansiell uro, og mange bedrifter opplever høy turnover blant sine talenter. Globaliseringen gjør talentene mer ivrig på å bytte landegrenser, og de stiller også høyere krav til sin arbeidsgiver i form av utfordringer. Dette er HR relaterte oppgaver, som bør ha en strategisk tilknytning for å sikre måloppnåelsen til den daglige driften, og et langstidperspektiv.

Ofte er det et gap mellom HR og resten av ledelsen, og dette bør fylles. Som HR leder kan du være med på å fylle dette gapet ved og stadig stille deg følgende spørsmål; skaper vi nå friksjon eller flyt i organisasjonen? Friksjon er alt som gjør det vanskeligere for folk å utføre sine arbeidsoppgaver, mens flyt bidrar til å bryte ned barrierer og oppmuntre til bedre resultat. Hvis man alltid har dette spørsmålet i bakhodet har man kommet bedre på vei til å bli en strategisk partner.

Tenk på deres talentstrategi; utvikler dere talent som bidrar til bedre flyt? Ofte vil man ansette de beste talentene, med de beste karakterene, men er det alltid disse som bidrar til flyt? Her bør man se nærmere på egenskaper, og klart definere ”best” ut fra organisasjonens behov.

Matcher målsettingen til HR med målet til organisasjonen som helhet? Hvis ikke, bidrar dere til friksjon. Sats på flyten!