Dovre AS

FYRINGSTIPS FOR KALDE DAGER

Blogginnlegg   •   des 16, 2013 14:00 CET

Å kose seg med et rentbrennende ildsted skal være enkelt og problemfritt. En sjelden gang mottar vi allikevel en og annen melding fra en frustrert kunde som har handlet og installert et nytt og moderne ildsted, men som ikke får dette til å varme som forventet. Her får du tipsene for å unngå de vanligste fellene, og for å nyte verdens mest behagelige varmekilde.

For at et moderne ildsted skal fungere som forutsatt er vi avhengige at noen faktorer. De viktigste er at det er tilstrekkelig med oksygen i rommet hvor ildstedet står, at skorstein er uten lekkasjer og tilstrekkelig lang, og at det fyres opp på en fornuftig måte. Dette vil i relativt korte trekk si:

1. En bolig uten balansert ventilasjon eller mekanisk avtrekk forsyner fyringsanlegget med oksygen igjennom vegg- og vindusventiler. Vindusventiler alene er sjeldent tilstrekkelig, og det anbefales alltid å ha minst en veggventil i oppstillingsrommet. En bolig med balansert ventilasjon eller mekanisk avtrekk derimot, er avhengig av å forsyne fyringsanlegget med oksygen via ventilert skorstein eller rør/ slange som føres ut i friluft igjennom yttervegg eller gulv. På markedet i dag finnes ildsteder både med og uten mulighet for å koble til direkte friskluft, og det er avgjørende at et passende ildsted blir montert. I Dovremagasinet blir hvert eneste ildsted presentert, og det er gjort godt synlig om produktet er egnet for direkte friskluftstilkobling eller ikke.

2. Skorstein skal kontrolleres for eventuelle lekkasjer. Dette kan forekomme i feieluke, eller skorsteinens overflate. Finnes det lekkasjer, skal disse utbedres for å unngå at skorsteinen trekker "falsk luft" som vil gi redusert trekk. Videre er det viktig at skorsteinen er lang nok. Hva er lang nok? Det bør være minst 3,5 meter, helst 4 meter eller mer fra røykrørsinnføringen mellom ildsted og skorstein, til topp utvendig. Dette er også for å oppnå god nok trekk. Husk: Et ildsted leveres aldri med trekk, det er skorsteinens jobb å trekke. 

3. Så kommer den praktiske delen, følg dette for best mulig resultat: Bruk kløyvd vanlig grov ved som passer lengden på ilegget, dette varierer fra 30 cm til 60 cm på Dovres produkter. Fyll brennkammerets bredde og dybde, og bygg opp til hullene i den bakre brennplaten (brennkammerets rygg). Det øverste laget skal bestå av tynn opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter/ poser som legges om hverandre. Så tennes bålet ovenfra. Det høres bakvendt ut, men det virker særdeles godt. Bålet brenner nå ovenfra og ned, i stedet for nedenfra og opp som vi er vandt til. Fordelene er mange, og de viktigste er at det dannes lite eller ingen sot ved oppstart, og hele fyringsanlegget (ildsted/ røykrør/ skorstein) varmes opp proporsjonalt. Dvs at når skorstein er tilstrekkelig varm, er også røykrør og ildsted i driftstemperatur. La nå begge (eller den ene om ildstedet kun er utstyrt med èn trekkventil som styrer primær og sekundær lufttilførsel) trekkventiler stå i åpen stilling, og la gjerne døren stå med en liten åpning på 1/2 - 1 cm. Så, en viktig egenskap hos den som fyrer: Tålmodighet. Ikke bry deg om tid, la bålet brenne ned til glødende kull. Etterfyll så med 2-3 "normale" vedkubber. Lukk dør og primærtrekkventil når klubbene har tatt skikkelig fyr (2-3 min) og nyt varmen fra et korrekt oppfyrt rentbrennende ildsted. 2-3 vedkubber i timen burde være tilstrekkelig for å holde en jevn varme i rommet. 

De to nevnte trekkventilene brukes på følgende måte: Primærventil lukkes som regel helt igjen etter oppfyringen som kan ta alt i fra 20 til 60-70 minutter, avhengig av forholdene i og rundt boligen. Unntaket er der hvor bålet er tregt å dra i gang etter påfylling av ved, prøv og feil-metoden er fin her. Husk at vi jobber med naturlovene, ingen boliger er like og man må tilpasse bruken etter sine forhold. Sekundærventilen kan stå helt åpen under hele fyringsforløpet. Det er denne som sikrer "luftspyling" på glassene og holder disse rene for sot. Jo mer denne stenges, jo fortere soter glassene. Unntaket er der hvor trekken i skorstein er for høy, da kan denne lukkes for å "strupe" trekken noe. Om trekk er lav eller høy kan ikke sees, det må måles. 

Andre små men viktige tips før hver fyringssesong; Ta ut brennplater, bruk stålbørste for å løsne sot, rengjør glass og støvsug. Åpne eventuell inspeksjonsluke i røykrøret og rengjør dersom det er sotet. Få besøk  av feier for inspeksjon av skorstein. Bruk tørr ved som holder maks 17% fuktighet. 

Følges dette burde det meste ligge til rette for et godt fyringsresultat. Rådene er enkle å følge, det tar lengre tid å skrive dette innlegget enn det tar å følge rådene. Vedlagt finnes et bilde som illustrerer vedmengde i en nylig oppfyrt Dovre Pegasus. Se også lenkene for nyttig informasjon. 

God fyringssesong!