CatalystOne Solutions

Hva betyr egentlig "Agile HR"?

Blogginnlegg   •   sep 17, 2014 12:46 CEST

I tilfelle du hadde glemt det. Verden er rund, men noen må ha opplevd den som temmelig firkantet når et ord som Agile gjentagende ganger dukker opp. Agile – betyr nemlig smidig og fleksibel. Ord som som gir assosiasjoner til noe godt og veldig vakkert. En smygende katt… tango for to – perfekt harmoni.

Verden snurrer ikke fortere rundt enn før. Utfordringen er at bare at det skjer så mye mer i det samme tidsrommet. Så med mindre du klorer deg fast, spenner sikkerhetsbeltene og gjør deg klar for en ublid buklanding, er det lurt å henge med. Derfor er det viktig å forstå hva Agile HR er.

Vi vet at endring starter med ….

… bevisstgjøring. Vi må erkjenne at endring må ses på som en normaltilstand. Mål og handlingsplaner må justeres oftere og planene må følges opp kontinuerlig

Hva kan agile HR bidra med?
Vår tid stiller helt andre krav til ledere, ansatte, rutiner og systemer enn for bare kort tid siden. Still derfor kontinuerlig spørsmålstegn til om dagens rutiner og prosesser er tilpasset det høye tempoet, endringene og behovet for å snu seg raskt. Ikke helt? Det er situasjonen hvor du virkelig kan få utbytte av den Agile tenkningen og praksis.

Daglig kjenner vi endringene på kroppen. At dette ikke bare er synsing eller en følelse bekreftes i undersøkelser omtalt i artikkelen Teknofobi” i HR den største barrieren for endring av HR Norge. Her var konklusjonen: I 2009 og 2008 rapporterte rundt 60 prosent av virksomhetene at de har gjennomført store endringer i HR. I 2013 var dette tallet vokst til 78 prosent.

Teknologi er viktig – agile teknologi er avgjørende
Har du lagt tilrette for smidighet og fleksiblilitet og investert i agile verktøy? I nevnte artikkel skriver Even Bolstad, daglig leder i HR Norge og Stig Thorgersen, Partner i Ernst Young; teknologi er i de fleste sammenhenger i arbeidslivet et av de viktigste virkemidlene for endring. De er samtidig bekymret over mange HR-lederes teknofobi og manglende teknologiforståelse.
Performance Management
For å nå organisasjonens mål gjennom de ansatte er et system for prestasjonsledelse helt nødvendig, men ikke alle HR-systemer støtter det agile tankesettet og er derimot basert på en tradisjonell og uniform beste praksis. For de fleste fungerer dette, men dersom moderne organisasjoner forsøker å oppnå mer smidighet kan systemstøtten bli flaskehals. Se derfor etter om du i Performance Management systemet kan

  • justere forretningsmål hyppigere enn den årlige kaskaderingen
  • enkelt å endre utviklingsplaner ved behov for nye ferdigheter
  • få en kjapp oversikt over mobile ansatte
  • finne etterfølgere til nøkkelposisjoner ved nødsfall
  • raskt finne rett kompetanse til et viktig prosjekt
  • få hyppige tilbakemeldinger fra flere kilder
  • fortløpende se status og fremdrift gjennom året

I korthet handler det om å berede grunnen for en smidig og fleksibel organisasjon som er godt skodd til å håndtere hyppige endringer ved hjelp av gode prosesser og teknologi.

Ofte er ting lettere sagt enn gjort, men ikke i dette tilfellet. Du kan komme langt med relativt enkle tiltak, justere eksisterende prosesser og piffe disse opp med smarte verktøy. Da kan det å danse tango for to, være del av en jord som er rund - eller en smygende katt bli en virkelighet nærmere enn du tror.