H. Lundbeck AS

Hvem skal hjelpe Jeppe?

Blogginnlegg   •   sep 14, 2012 02:17 CEST

ONSDAG ETTERMIDDAG gjennomførte Dagens Medisin et svært interessant DM Arena om rusavhengighet. I Norge finnes det i dag flere hundre tusen mennesker som er avhengige av alkohol. For de mange kvinner og menn som lider av sykdommen alkoholavhengighet, er det lite tvil om at de aller fleste har en sterkt redusert livskvalitet, og for mange vil alkoholen også utløse alvorlige sykdommer og for tidlig død.

Allikevel er det skremmende få som får behandling mot denne alvorlige sykdommen i helsevesenet. Tallene for behandling av alkoholavhengighet er usikre, og mange av dem som får hjelp blir tatt hånd om av organisasjoner eller klinikker som ikke er en del av det offentlige helsevesenet.

FALITTERKLÆRING. En internasjonal sammenlignende studie av alkoholvaner og behandling i flere land viser at bare fire prosent av alle med alkoholavhengighet får et behandlingstilbud i Norge: Hvis disse tallene stemmer, klarer helsevesenet altså å fange opp én av tjuefem pasienter, mens de tjuefire andre blir overlatt til seg selv og sine familier.

Dette er ikke noe mindre enn en helsemessig fallitterklæring.

Fastlegens kontor er det mest åpenbare stedet for å oppdage og intervenere mot skadelig alkoholbruk. Det betyr ikke nødvendigvis at hele behandlingsløpet er allmennlegens ansvar, men den aller første samtalen og de riktige spørsmålene kan bli en helt nødvendig start på prosessen.

MED HÅNDEN PÅ HJERTET? I løpet av en vanlig dag på legekontoret vil den gjennomsnittlige legen møte én pasient som oppfyller diagnosen alkoholavhengighet, og to pasienter i tillegg som har skadelig alkoholbruk. Hvor mange fastleger kan med hånden på hjertet si at de snakker om alkoholproblemer med tre pasienter hver eneste dag?

I spesialisthelsetjenesten finnes bedre forutsetninger for å behandle komplekse situasjoner med rusavhengighet. Dessverre er ressursene her allerede svært begrenset, og ventetidene er lange. Hvordan ville dagens spesialisthelsetjeneste kunne håndtere et økende behov hvis fastlegene ble enda flinkere til å oppdage skadelig alkoholbruk og be om assistanse fra spesialistene?

MANGELFULLT. Så har vi de mange humanitære organisasjonene, selvhjelpsgruppene og 12-trinnsprogrammene som tilbyr verdifull hjelp til mange med alkoholproblemer. Flere av disse tilbudene drives av mennesker som selv har opplevd rusmisbruk og har høy kompetanse på hva som skaper og forsterker avhengighet. Til tross for høy praktisk kompetanse er det samtidig en stor risiko for at noen av disse behandlingsalternativene mangler den fagkunnskapen om psykologi, psykiatri og medisin som finnes i spesialisthelsetjenesten eller på legekontoret.

Hvilken garanti har lege og pasient for at den lokale selvhjelpsgruppen vil tilby den beste mulige dokumenterte behandling og etiske standard som vi forventer alle andre steder i helsevesenet?

FORBEDRINGSPUNKTER. Fastlegen, spesialisthelsetjenesten og organisasjonene spiller alle viktige roller i behandling av alkoholavhengighet. Om vi skal ha ambisjoner om å gi enda flere med alkoholproblemer en relevant behandling, er det flere forbedringspunkter vi bør se nærmere på:

  • Allmennlegene trenger enda enklere og bedre verktøy for å avdekke og snakke om alkoholproblemer med sine pasienter.
  • Vi må gjennomgå strukturelle betingelser, som behandlingstakster etc, for å sikre at legene føler at den vanskelige og tidkrevende samtalen om alkohol har en plass i pasientmøtet.
  • Spesialisthelsetjenesten må fortsette å prioritere rusbehandling og sørge for at enda flere kan få god medisinsk behandling uten lange ventetider.
  • Private organisasjoner og selvhjelpsgrupper bør følges opp tett og få mer bistand fra spesialister til å kvalitetssikre sine behandlingsopplegg. 

HVORFOR? Den farmasøytiske industrien har også en rolle i behandlingstilbudet. Mange vil være kjent med at vi også bidrar med ny kunnskap og fremtidige verktøy.  

I komedien Jeppe på Bjerget sier hovedpersonen til seg selv at «Alle vet at Jeppe drikker, men ingen vet hvorfor». I dag vet vi mer om hvorfor Jeppe drikker, men vi forstår lite om hvorfor ingen hjelper ham. 

Stig Paulsen,
Adm. direktør, Lundbeck Norge