Konica Minolta Business Solutions Norway AS

Hvem skal motta julegaven fra oss?

Blogginnlegg   •   nov 29, 2016 10:09 CET

Tusen takk for innspillene til årets julegave fra oss. Her er kandidatene! Tre svært fine organisasjoner som trenger din stemme og vår støtte!

Kreftforeningen: Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper foreningen kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

Stine Sofies Stiftelse: Stine Sofies Stiftelse jobber utrettelig for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn samt å ivareta ofre og pårørende. Stiftelsen arbeider også med å påvirke politikere, lovgiver, fagpersoner og andre for å gi barn og deres pårørende bedre rettigheter og øke rettssikkerheten.

Norsk FolkehjelpForholdene for de gjenværende familiene i Syria er hjerteskjærende. Mange er syke og skadet. De søker tilflukt i ruinene etter bombingen. Tilgangen til mat, vann og helsetjenester mangler. De lever i konstant utrygghet. Norsk Folkehjelp deler ut livreddende nødhjelp til sårbare familier inne i Syria. Gjennom lokale partnerorganisasjoner får de mat fram til eldre, kvinner og barn i områder som er vanskelig å nå.

Avstemning i kommentarfeltet her: https://www.facebook.com/KonicaMinolta.Norge

Stem og del!

(Bildet er hentet hentet fra Stine Sofies Stiftelse)