Veidekke ASA

Hvem vinner spillet om infrastrukturmilliardene?

Blogginnlegg   •   feb 07, 2011 12:05 CET

For en drøy uke siden holdt jeg foredrag på Stora Infradagen i Sverige. Mitt hovedbudskap var at vi må videreutvikle våre samspills- og kontraktsformer.

Selv var jeg invitert for å snakke om prosjektfinansiering, og hvor viktige valg av kontraktsformer faktisk er når det gjelder å utnytte ressursene på best mulig måte.

Det var en svært god konferanse, som også ble dekket av svensk fjernsyn, SVT, som absolutt kan anbefales. Hele konferansen, og mitt innlegg kan sees her.

Mitt hovedpoeng i innledningen var at vi som en del av landets viktigste næring har et stort ansvar å forvalte samfunnets ressurser best mulig, og at vi, for å få full utnyttelse av potensialet, må vi videreutvikle våre samspills- og kontraktsformer

  • Det er bygg- og anlegg som skal løse fremtidens utfordringer.
  • Dette forplikter oss i fellesskap til å utnytte samfunnets ressurser på en best mulig måte.
  • Vi er alle avhengig av høyt kompetente folk for å oppnå gode resultater.
  • Mye av løsningen ligger i valg av kontraktsform

Et annet element som jeg merket meg ble tydeligere kommunisert i den svenske debatten, enn hva vi har fokus på her i Norge, var at Trafikverket (som tilsvarer Statens Vegvesen og Jernbaneverket i Norge), i tillegg til å dele de fleste ambisjonene med sine norske naboer, også hadde et betydelig fokus på effektivisering og rasjonalisering i egen etat. Faktisk skulle 3 milliarder kroner av infrastrukturinvesteringene frem til 2015 komme fra effektivisering av egen virksomhet. Det synes jeg er en ganske ambisiøs målsetting.