NCE Instrumentation

- ​Hvilken klynge passer best for deg?

Blogginnlegg   •   des 16, 2015 13:53 CET

Ledelsen i NCEI snakker med flere nye klyngeintiativer for å sikre at alle medlemmene finner et alternativ som passer deres behov etter at NCE Instrumentation avvikles.

I juni 2016 slutter avsluttes den tredje og siste kontraktsperioden vår med NCE-programmet. I praksis betyr dette at samarbeidsprosjekter i klyngen må finne nye måter å organisere seg på og nye støttestrukturer

Gjennom de ti siste årene har NCEI bygget opp en sterk klyngemetodikk, og utviklet solide nettverk i flere bransjer. Medlemmene har etablerte effektive samarbeidsrelasjoner, utviklet samhandlingskompetanse og har høy tillit til hverandre. Denne plattformen er det perfekte utgangspunkt for å videreføre samarbeidsrelasjonene.

Fra høstseminaret i 2013 og frem mot slutten av fjoråret ble det derfor gjennomført en grundig prosess for å kartlegge medlemmenes ønsker i forbindelse med en eventuell videreføring.

Meldingen fra medlemmene var klar - bedriftene ønsket seg en bred havromsklynge med fokus på teknologiintegrasjon og kunnskapoverføring. Og som mange av dere kanskje husker endte dette initiativet med en søknad til programledelsen i Innovasjon Norge som dessverre ikke ble godkjent.

Når vi i høst har fulgt opp dette arbeidet har det pekt seg ut to hovedutfordringer i arbeidet.

Først - mange såkalte "havromsdisipliner" som maritim, marin, sjømat og petroleum er  allerede eller har blitt satsingsområder for andre godkjente klynge. Det begrenser handlingsrommet vårt ovenfor programledelsen.

I tillegg har klyngen gjennom årenes løp utviklet flere miniklynger internt innen instrumenteringsteknologi, havbruk, supply chain og ikke minst olje og gass. Gjennom samtaler med medlemsbedriftene vet vi at interessene i disse konstellasjonene er ulike og noen ganger uforenlige.

Derfor har klyngeledelsen valgt å spisse den opprinnelige satsingen mot havromsteknologi sterkere inn mot havbruk, i et strategisk samarbeid med havbruksklyngen AquArena. Vi innser at dette ikke er forenlig med alle medlemmenes interesser og vi legger derfor opp til en åpen dialog med flere nye klyngeinitiativer og overlater vurderingen av alternativene til hver enkelt medlem. På den måten håper vi å gi de ulike samarbeidsrelasjonene i klyngen best mulige vilkår for videre aktivitet etter at NCE Instrumentation er historie.

I løpet av januar vil vi kalle inn til et medlemsmøte der vi vi presentere tre nye klyngeintiativ til medlemsmassen. Det er verdt å merke seg at dette ikke godkjent klynger, men pågående etableringsprosesser som skal lede frem mot en søknad til programledelsen. 

Alternativene er som følger:

Havbruk: En videreutviklingen av havromsklyngen i samarbeid med AquArena. Fokus vil ligge på å utvikle gode leverandørrelasjoner og verdikjeder, samt infasing av teknologi fra de sterker FoU-miljøene i regionen.

Olje og gass: Utarbeide en ny klynge tuftet på de sterke offshoremiljøene i Midt-Norge, helt fra Nord-Møre med Vestbase og Nyhamna, til spissteknologimiljøene i Trondheim. Fokus for klyngen skal være samspillet mellom teknologi og marked. Intiativet er drevet frem av markedssjef i NCEI Peter Høvik fra Inrigo, og subseakoordinator i NCEI Are Magne Kregnes fra Multiconsult.

Connected devices: Trondheim har sterke miljøer innen microchips og embedded-systemer, og et gryende miljø innen IoT. Denne klyngen skal forsøke å skape stordriftsfordeler mellom de store selskapene i regionen og de små spesialiserte. Dette intiativet ligger hos Trådløse Trondheim.

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med klyngesjef Lars Gåsø.