NCE Instrumentation

Hvordan unngå dokumentasjonsfella?

Blogginnlegg   •   jun 07, 2013 13:00 CEST

For å komme inn på offshoremarkedet må bedrifter forholde seg til økende krav om dokumentasjon og testing av sine produkter. For store bedrifter byr ikke dette på større problemer, men for små bedrifter med begrensede ressurser kan dette arte seg som et mareritt.

Dette problemet skapte så mye engasjement på et av vårens frokostmøter at NCEI valgte å bruke en hel dag på å diskutere hvordan små bedrifter bør jobbe for å unngå å havne i denne fellen.

- Problemet med dokumentasjon strekker seg gjennom hele leverandørkjeden. Et selskap mister sertifiseringen hvis en underleverandør ikke gir god nok underlagsdata og plutselig er alle pengene og arbeidstimene kastet bort, sier Mary Ann Lundteigen fra DNV som fasiliterte workshopen sammen med Stig Petersen fra NCEI.

Sertifiseringsordningen er etablert for å unngå storulykker som kan skade både ansatte, anleggene og miljøet. Derfor er kravene strenge og nåløyet trangt for å få levere sikkerhetskritiske applikasjoner til olje- og gassnæringen.

Erfaringsoverføring
Noen av foredragsholderne var bedrifter som hadde vært igjennom dette før og hadde funnet gode løsninger på denne utfordringen.

- Det virker å være de bedriftene som utvikler produktet med tanke på dokumentasjonskrav og standarder som lykkes best. Hvis man har standardene og testmetodene i bakhodet når man utvikler teknologi gjør man seg selv en kjempetjeneste. Da slipper man en todelt prosess hvor man ofte rykker tilbake til start når ting ikke fungerer, fortalte Audun Opem fra Exida.

Den engasjerte forsamlingen gav tydelig uttrykk for at de ønsker mer kunnskap om dette og at de opplever sertifiseringsprosessene som et område hvor det er nyttig å samarbeide.

Fra frokostmøte til prosjekt
Ideen som ble unnfanget på et frokostmøte, og nå har blitt tatt videre i en eget workshop, vil bli foredlet videre. Målet er å avholde en ny workshop hvor problemstillingene blir konkretisert. Til slutt vil dette arbeidet trolig skape prosjekter som får finansiering fra NCEI.

Daglig leder NCEI Torbjørn Akersveen fortalte forsamlingen at han tror det ligger mange interessante delaspekter knyttet til dette tema og håper at de vil realiserer seg i flere NCEI-finansierte prosjekter.

Stig Petersen er enig med Akersveen.

- Det finnes mange ting å ta tak i her. Ideelt sett har vi nå lagt rammene for et fagforum som kan genere mange prosjekter over tid. Problemstillingene knyttet til sertifisering og sikkerhetssystemer er mange og økende.

Det er også mulig for andre bedrifter å henge seg på.

- Den neste workshopen vil bli avholdt i høst og informasjonen om dette møtet vil bli å finne på vår hjemmeside. Er du medlem får du invitasjonen i mailboksen din. 

(Bilde:NCEI/TRI)