Norges Kampsportforbund

Hvorfor kan ikke en som driver med kampkunst få kunstnerstipend ?

Blogginnlegg   •   aug 13, 2012 23:20 CEST

I dag får ikke etablerte eller unge talenter innen kamsportkunst noen form for stipend eller støtte, mens kunstnere innen bildekunst, dans, musikk, fotografering, dirigenter og sangere får muligheter til å søke staten om stipend og garantinntekter. Hvert år tildeler staten stipender og garantiinntekter til kunstnere. I år tildelte staten 233 millioner kroner i stipender til kunstnere.

En som driver med kampkunst på et høyt internasjonalt nivå som bruker kroppen sin til utrykke kampkunst er en like stor kunstner som hvilken som helt annen kunstner og bør kunne få kunsterstipend.

Mye av dette skyldes at kampkunst blir betegnet som kampsport selv om mange kampsporter er definert som kampkunst. Ta for eksempel Wushu. Wushu er i følge den kinesiske regjering definert som en kulturarv, og deler av wushuen er kampkunst på et høyt internasjonalt nivå og inneholder elementer innen dans, musikk og bildekunst etc. Det finnes flere kampsporter som har mye kampkunst i seg.

Det at etablerte og unge talenter innen kampkunst kan få stipend slik at de kan videreutvikle seg og hente impulser fra andre nasjoner og tradisjoner vil være med å berike og videreutvikle norsk kulturliv og ikke minst kunstneren vil få en økonomisk trygghet slik at hun eller han kan videreutvikle seg.

Vi må arbeide for at kulturdepartementet definerer kampkunst som en kunstform på lik linje som annen kunst og at det blir nedsatt en komité som kan stå for tildeling av stipender innen kampkunst hvert år