Veksthuset Rekruttering

Hvorfor velge Veksthuset Rekruttering AS som samarbeidspartner?

Blogginnlegg   •   feb 14, 2011 16:57 CET

Veksthuset Rekruttering AS ble etablert i Oslo 1999 og er et rekrutteringsselskap som er spesialisert på rekruttering, bemanning, vikartjenester, nedbemanning og headhunting innen alle fagområder. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også avdelingskontorer som jobber med bemanning i Elverum, Brumunddal, Valdres, Gudbrandsdalen og Tønsberg.

 

For å lykkes med bemanning og for å kunne forstå menneskers potensiale, styrker og begrensninger kreves livserfaring, utdannelse, kunnskap og profesjonelle metoder. Alle rådgivere i Veksthuset Rekruttering AS har flere års erfaring fra arbeid med bemanning, vikartjenester, headhunting og personvurderinger, samt god forretnings- og organisasjonsforståelse.

Våre kunder stiller store krav ved valg av bemanning. Dyktige og motiverte medarbeidere finner vi gjennom en grundig utvelgelsesprosess med vekt på både personlige og faglige kvalifikasjoner.

Vi har kunnskapen og erfaringen som trengs for å være med å videreutvikle din bedrift. Har dere behov for hjelp innen rekruttering, bemanning, vikartjenester, nedbemanning eller headhunting, kontakt oss i dag.

 

En bemanning som passer

Nå har etterhvert flere og flere bedrifter sett hvor viktig det er å variere arbeidsstokken i takt med variasjoner i markedet. Dette er viktig både for trivselen og evnen til å produsere på et jevnt og lønnsomt nivå. Og slitasjen på de ansatte blir minimal.

Mange bedrifter opplever konstante produksjonssvingninger. For disse bedriftene er det viktig at produksjonen ikke lider under for liten bemanning i produksjonen. Her vil det lønne seg å bruke rekrutteringsfirmaer som kan stille opp med temporær bemanning. Det vil alltid lønne seg å ha en bemanning som passer for det som skal produseres. Dersom en virksomhet reduserer sin bemanning vil også slitasje og muligheter for sykemeldinger og uføretrygdede øke.

 

Minimalt med administrasjon

Når det gjelder leie av bemanning ser stadig flere bedrifter fordelene ved dette. Du tar en telefon, og beskriver hva slags bemanning du er ute etter. Du avtaler en pris og rekrutteringsselskapet sender en faktura. Veksthuset Rekruttering AS har arbeidsgiveransvaret ved leie av bemanning over kortere og lengre tid, og du slipper å betale sykepenger, feriepenger, arbeidsgiveravgift og bevegelige helligdager. Også ren rekruttering har økt, og dette tar en stadig større del av vår virksomhet. Ved ren rekruttering tar man som regel en fast avtalt pris for hele jobben og kandidaten blir ansatt direkte i bedriften.

Rekrutteringsselskapene lever av å skaffe rett bemanning til rett plass, og sitter dermed med den kompetansen som skal til for å skaffe dyktige medarbeidere.

Ønsker du/dere mer informasjon om bemanning er det bare å kontakte oss her.