Itello AB

I skadeforsikring øker konkurransen – i livsforsikring er det fortsatt en stor markedskonsentrasjon.

Blogginnlegg   •   des 21, 2012 14:00 CET

På Itello Insights har vi skrevet en del om endringer i konkurranseforholdene i forsikringsbransjen og har sammenlignet litt med helt andre bransjer. I denne artikkelen velger vi å sammenligne med den nærliggende skadebransjen, landbasert sektor. For de fleste er liv og skade relativt like bransjer. Vi ser nærmere på konkurransen som har utviklet seg i helt ulik retning i de to bransjene i perioder.

I livsforsikring, med unntak av pensjonskasser og enkelte produkter, ser vi fortsatt en stor markedskonsentrasjon rundt de tre store forsikringsselskapene med nær 80 % markedsandel, målt i forfalt premie. I Sverige er det ganske annerledes.  De 11 største selskapene innen livsforsikring og langsiktig sparing står for tilsvarende 80 % markedsandel.

 Etter vanlig markedsteori skulle man tror at oligopollignende tilstander ville bety høyere priser og aktørene vil konkurrere på andre faktorer som markedsføring, service mm.  Prisene gikk en helt annen vei med OTP. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon kom en rekke nye aktører på banen, men det lave prisnivået førte til stor avskalling blant aktørene. Pris som konkurransefaktor kan være en riktig strategi for å kvitte seg med konkurrenter, men vi ser at prisnivået og dermed lønnsomhet fortsatt ligger på et lavt nivå i innskuddsmarkedet. Enn så lenge. Livselskapene må sette opp prisene på innskuddspensjon og noen gjør det spesielt på risikodekningene.

I skademarkedet (landbasert) har vi sett at markedet er i ferd med å bli normalisert. Utviklingen begynte tidlig på 2000 tallet. Skaderesultatene var dårlige og selskapene var nødt til å sette opp prisene for å oppnå en tilfredsstillende combined ratio. Med fravær av brysomme konkurrenter ble marginene opprettholdt, men dette igjen skapte forretningsmuligheter for helt nye aktører. Ikke minst for selskap som er godt kjent med skadeforsikring før, som Storebrand. Konkurransen øker år for år og vi kan vel si at skadeforsikring er i ferd med å bli en normal markedsplass med relativt mange aktører.

Les hele artikkeln