Veidekke ASA

Inntrykk fra roadshow

Blogginnlegg   •   feb 16, 2011 11:23 CET

Mandag og tirsdag denne uken var jeg på roadshow i London og Edinburgh.

Investorene vi møter er store internasjonale institusjoner som forvalter enorme verdier og som leter etter aksjer med langsiktig potensial for verdiskapning. De oppfatter de skandinaviske økonomiene som sterke, men er også svært opptatt av Veidekke som selskap og vår egenart. Verdens største pengeforvalter var én av dem som ønsket å treffe oss. I det bildet er det en fornøyelse å kunne presentere Veidekke, med en historie med 75 år uten tap, 25 år på børs med en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 17 % og en årlig vekst i omsetningen på 12, 5 % siste 25 år, og med over 80 oppkjøp i samme periode.

Hvert møte tar ca. en time og foregår som en dialog hvor den enkelte stiller spørsmål om de ulike forretningsenhetene, om status og ikke minst fremtidsutsikter. Når jeg kan fortelle at våre siste seks oppkjøp alene representerer en omsetningsvekst på 10 % inneværende år, spisser de ørene.

Det er begrenset hva vi vet og kan si om fremtiden, men de merket seg den underliggende optimismen vi tilkjennegir.

De to vanligste spørsmålene vi fikk var: ”Kommer det flere oppkjøp den nærmeste tiden?” og ”Vil den positive utviklingen i boligmarkedet i Sverige og Norge vil fortsette?”

Nærmere om vår presentasjon av fjerde kvartal og året 2010 finner du her.