NCE Instrumentation

Kan Midt-Norge håndtere hele verdikjeder for subsea-teknologi?

Blogginnlegg   •   jul 01, 2014 08:40 CEST

Dette spørsmålet har subsea-koordinator ved NCEI Jomar Tørset tenkt mye på i det siste. Nå er prosjektsøknaden overrakt Innovasjon Norge og et spennende forprosjektet er i emning. 

De fleste operative felt på norsk sokkel driftes fra Bergen eller Stavanger. Men nå gjøres det store investeringer i Norskehavet, og driftsmiljøene i Kristiansund og Helgeland er på full fart fremover. 

Likevel jobber miljøene mest på hver sin tue i Midt-Norge. Dette vil Tørset gjøre noe med.

- Det hele startet som en refleksjon. Jeg deltok på en subsea-konferanse i Kristiansund og var en av svært få representanter fra Trøndelag. FMC i Houston stilte mannsterke og det var trolig flere amerikanere enn trøndere der. Det var pussig ettersom subsea-miljøet i Trondheim er i sterk vekst og kjøreturen tar bare noen timer, forteller Tørset.


Gammel leverandørgeografi

I dag går de fleste verdikjedene en rute om Bergen og Stavanger før produkter havner på norsk sokkel. Men trenger det egentlig å være slik?

- Midt-Norge begynner å nærme seg en situasjon hvor vi har miljøer og selskaper i alle verdikjedeledd, helt fra FoU til drift. I tillegg ligger feltene Aasta Hansteen og Maria i vår egen bakgård. Dette gir oss en mulighet til å se om vi egentlig trenger å rute produkter og tjenester ut av regionen før de kommer tilbake hit.

Tørset mener at leverandørsamarbeidet i Midt-Norge er noe preget av den tradisjonelle nasjonale verdikjedegeografien.

- Tradisjonelle næringsstrukturer preger måten vi tenker på. Stavanger og Bergen har hatt sentrale roller i petroleumsinfrastrukturen og etterhvert som næringen har vokst har disse rollene blitt konsolidert. Men det betyr ikke at rollelisten er skrevet i stein.


Fremtiden er subsea

Nå står flere utbygginger på trappene og gode subsealøsninger etterspørres. Dette betyr at gamle leverandørkabaler skal legges på nytt. Men har Midt-Norge kommet langt nok til å etablere egne komplette verdikjeder for subseateknologi på de ny prosjektene i Norskehavet?

- Vi er gode på dette området, og vi blir stadig bedre. Spørsmålet vi skal forsøke å finne svaret på er om vi har mange og sterke nok aktører til å danne en tenkt og komplett verdikjede for subsea-leveranser til Aasta Hansteen. Det er en engasjerende tanke, men da kreves det først en grundig kartlegging som vi planlegger å gjøre i høst.

Gjennom rollene i Multiconsult og NCEI Subsea Initiativ har Tørset tatt del i denne kabalen tidligere og tror at mulighetene er der hvis strukturene er tydelige nok.

- Det er klart at denne ligningen fortsatt har endel ukjente, men vi må hele tiden jobbe med å bli tydeligere ovenfor hverandre, for de store subsealeverandørene og for operatørene på norsk sokkel. Vi må vite hva vi har og hvordan bitene passer sammen i det store puslespillet. Først da blir bildet synlig for de store oljeselskapene. Kartleggingen vil trolig bidra til dette.


Bedrifter inviteres med

En prosjektsøknad er nå oversendt Innovasjon Norge og selv om søknaden enda ikke er realitetsbehandlet er tilbakemeldingene positive. For å realisere prosjektet trenger Tørset bedrifter som vil være med å jobbe med prosjektet utover høsten 2014.

- Vi er trenger noen bedrifter som synes dette er spennende og som vil være med å arbeide med et helt nytt perspektiv på regionalt samarbeid innen subsea.

Tørset vil ikke forskuttere resultatet i kartleggingen, men sier at hvis prosjektgruppen kan bygge et troverdig argument for en slik løsning, vil dette være et perspektiv som kan forme utviklingen av de regionale leverandørnettverkene i årene fremover.

- Det kan med andre ord komme til å bety mye for næringsutviklingen i regionen, men Tørset.

Tidspunktet for prosjektet er ikke helt tilfeldig valg. En prosjektgruppe jobber nå med å identifisere hvilke behov for kontrakter og leveranser som trengs på Aasta Hansteen. Prosjektgruppen forventes å være ferdig i høst, og resultatet vil trolig bli presentert for verdikjedegruppen rundt juletider.

- Det gir også oss en mulighet til å presentere resultatet i vårt prosjekt til dem. Vi vil forhåpentligvis kunne vise et oppdatert bilde av leverandørkraften i Midt-Norge basert på driftsmiljøene i Kristiansund og Helgeland. Og kanskje en hel verdikjede, vi får se.

Bedrifter som er interessert i å være med bes ta kontakt med Jomar Tørset på epost jomartorset@multiconsult.no, eller telefon +47 91 71 51 89.

NCEI Subsea Initiativ er en aktivitetsgren i NCE Instrumentations offshoresatsing. Til høsten vil et eget subsea-program med frokostmøter og workshop være klart. De første møtene skal handle om Åsgard gasskompresjon (27.aug) og Statoils Subsea Factory (10.sep). Møtene er åpne for alle som vil delta og nærmere informasjon vil komme på vår nettside www.ncei.no

(Bilde: FMC Technology)