Konica Minolta Business Solutions Norway AS

Kollegaen min er bedre enn din!

Blogginnlegg   •   mai 26, 2016 14:01 CEST

Vi tør påstå at vi har svært kompetente medarbeidere. Dette begrunner vi med at vi har fokus på kompetanseutvikling.

Våre medarbeidere tilegner seg stadig ny læring gjennom det prisvinnende e-Learning konseptet Mplus. Her finnes det komplette utdanningsløp for våre teknikere og salgskonsulenter, og produktspesifikke kurs for våre forhandlere. I tillegg til slik internopplæring har en rekke av våre medarbeidere videreutdannet og kurset seg eksternt.

Våre folk får med andre ord mulighet til å utvikle kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver. Dette i tråd med definerte krav og mål.

Hvorfor fokuserer vi på dette? Og hvorfor bør alle bedrifter satse på kompetanseutvikling?

Jo mer kompetente medarbeidere, desto mer kompetent bedrift. For bedrifter dreier kompetanseutvikling seg om mye mer enn å utvikle ferdighetene til sine ansatte. Bedriftens mål med kompetanseutviklingsprogram er å øke de ansattes kompetanse slik at organisasjonens helhetlige kompetanse øker. I vårt marked kreves god forståelse fra våre salgskonsulenter og teknikere på alt fra produkters funksjoner, kunnskap om informasjonssystemer og programvareløsninger, til kunnskap om hvordan de enkelte segmenter jobber og hvor ineffektiviteten trykker. Våre folk må kunne skreddersy løsninger basert på den enkelte kunders behov og er avhengig av kompetanse på feltet. Derfor dreier kompetanseutvikling seg hovedsaklig om hvordan bedrifter kan skaffe eller forsterke den kompetansen man trenger hos sine medarbeidere, for å oppnå suksess for bedriften.

Ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Tidligere ble arbeidstakere kun betraktet som lønnsmottakere som mottok instrukser om hva og hvordan ting skulle gjøres. I dag har de fleste bedrifter forstått at medarbeidere er bedriftens gull. Man betrakter medarbeidere som unike og verdifulle for bedriften og dens verdiskapning. Det er viktig å holde bedriftens viktigste ressurs motivert og kompetent. Motiverte ansatte er ansatte som utvikler og realiserer seg, og kjennetegnes ved å ha driv og å levere godt, og er dermed helt avgjørende for bedriftens suksess.

Kompetanseutvikling er altså vin-vinn for alle parter. Så hvis du leser dette og mener at din kollega er bedre enn min, har bedriften din helt sikkert stort fokus på kompetanseutvikling!

Kilde: Kuvaas, B. (2008). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. 3.opplag. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.