Veidekke ASA

Ledelsesutvikling i Veidekke – utviklingen av sosial kapital

Blogginnlegg   •   okt 15, 2010 15:43 CEST

Forskningsrapporten fra GOLD-prosjektet viser at vi har lyktes godt med vårt ledelsesprogram. Foto: Ane Sangnes

Siste nummer av Ukeavisen Ledelse har viet to sider til oppsummeringen av prosjektet og resultatene fra Veidekke. Hovedkonkusjonen er oppløftende. – Veidekke har klart klart å få til kunnskapsdeling gjennom å bygge opp det som kalles ”sosial kaptial” –det vil si summen av det uformelle samarbeidet som daglig foregår på kryss og tvers mellom mennesker .

Et av funnene de peker på, og som jeg er spesielt glad for at de understreker, er spørsmålet om forholdet mellom kunnskap og makt. I Veidekke er det tydelig at kunnskap ikke fremstår som et maktelement, der noen ser en interesse av holde på monopolkunnskap, men tvert i mot slår undersøkelsen fast at ledelsesprogrammet vårt oppmuntrer og inspirerer til uhemmet kunnskapsdeling. Og ikke minst fører programmet til et økt ønsket om og mulighet til å oppsøke ny kunnskap.

Med andre ord ser det ut til at vårt ledelsesprogram passer godt til den kulturen vi har og som vi mener er en viktig del av vårt langsiktige suksesskriterium – involverende planlegging.

Her kan du lese er om GOLD-prosjektet.

Det er også skrevet en oppsummering av undersøkelsen som er lagt ut på Siviløkonomenes tidsskrift MAGMA som du kan lese på foreningens hjemmesider: Lederutviklingsprogram som virkemiddel for utvikling av kunnskapsdeling i norske multinasjonale selskaper .