Plan Norge

Likestilling begynner med barna

Blogginnlegg   •   feb 29, 2012 16:55 CET

Plans rådgiver for menneskerettigheter Katrine Vincent er på Plass på FNs kvinnekommisjon i New York, der Plan har med en egen jentedelegasjon.

Styrking av kvinners rettigheter på landsbygda er hovedtema på den 56. sesjonen av FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York. I tillegg skal vi diskutere finansiering av likestilling og involvering av gutter og menn for likestilling diskuteres.

Åpningssesjonen av kommisjonen finner sted i Generalforsamlingen med alle medlemstatene til stede, samt en rekke organisasjoner. De neste to ukene arrangeres det en rekke sidearrangement av medlemstater og av organisasjoner. Plan Norge er tilstede, som en del av en større delegasjon fra Plan International. Som de foregående årene har Plan i tillegg en jentedelegasjon tilstede på CSW, bestående av ni jenter fra Malawi, Kamerun, Pakistan, Kambodsja og Sierra Leone. 

Plan Norges hovedoppgave er å drive påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter, men også opp mot andre medlemsland der Plan arbeider, for å få inn våre forslag i hovedanbefalingene fra årets kvinnekommisjon. Kommisjonen sender ut et utkast til ’Agreed Conclusions’, som er hoveddokumentet som kommer ut av CSW et par dager før Kommisjonen startet. Plan går gjennom utkastet og kommer med konkrete kommentarer og innspill. Vi lager et nytt dokument med våre forslag integrert og  prøver så å overbevise de forskjellige medlemsstatene om å ta med våre innspill når forhandlingene begynner for fullt neste uke.

Plans hovedinnspill er at hvis vi skal jobbe for å styrke kvinners situasjon på landsbygda må vi begynne tidlig. Likestilling begynner med barn og vi må jobbe for realisering av jenters rettigheter generelt, og deres rett til beskyttelse mot skadelig tradisjonell praksis spesielt. Beskyttelse mot tidlig og tvungen ekteskap er Plans hovedfokus under årets CSW. I tillegg er det viktig at gutter og menn er aktive og engasjert i likestillingsarbeidet på landsbygda.  

Tirsdag begynte med et møte på den norske FN-delegasjonen med den offisielle norske delegasjonen som ledes av Statssekretær Ingrid Fiskaa. På morgenmøte gikk statssekretæren gjennom hva delegasjonen hadde gjort dagen før, og hva programmet var for dagen. Plan inviterte delegasjonen på sine to arrangement senere på dagen.

Det første sidearrangementet til Plan, ’Breaking the Vows-  ending early and forced marriage’ var en kjempesuksess med fullt hus. Panelet besto av en rekke store navn, som blant annet av Finlands statssekretær, Storbritannias likestillingsminister, et medlem fra den Pakistanske regjering, og spesialrepresentanten på vold mot barn, Marta Santos Pais, men det var liten tvil om at det var de to ungdommene fra Plans lokalsamfunn i Pakistan og Sierra Leone som skapte mest begeistring. SRSG Marta Santos Pais avsluttet sesjonen med å si at vi må fortsette å jobbe for å gi unge jenter og gutter en plattform slik at deres stemmer blir hørt og at dere erfaringer og anbefalinger blir tatt til etterretning.

Dagens andre sidearrangement, ’So What about the Boys- The role of men and boys in achieving gender equality in rural communities’ var i samarbeid med canadiske myndigheter og omhandlet viktigheten av å engasjere og inkludere gutter og menn i likestillingsarbeid på grasrotnivå. Igjen var det fullt hus og igjen besto panelet av viktige personer med mye erfaring og kunnskap, men igjen var det jentene fra Plans jentedelegasjon som gjorde størst inntrykk.

I morgen er det ingen Plan arrangement på timeplanen, men det er mer enn nok å gjøre her på CSW, med flere interessante arrangementer og møter. I tillegg jobber vi videre med vårt lobbyarbeid.