Veidekke ASA

Boligpolitikk: Ordet ”krise” har sittet løst i mange avisredaksjoner.

Blogginnlegg   •   aug 10, 2012 09:27 CEST

Det var godt å komme tilbake på jobb etter ferien. Selv om det har vært ferie har aktivitetsnivået i Veidekke vært stort, og gjennom oppslag i mediene får vi stadig bevis for at interessen for det vi arbeider med er stor.

Denne sommeren har det vært mye oppmerksomhet knyttet til boligpolitikk, og da spesielt til prisene på boliger i sentrale strøk. Debatten er nok et eksempel på at løsningen på en viktig samfunnsutfordring ligger i byggenæringen, noe som motiverer meg selv og mine kolleger til å gjøre den jobben vi gjør.

Jeg oppfordret leserne av bloggen til å nyte sommeren og lade batteriene i ferien. Det håper jeg mange har gjort, og i mellomtiden har gode kollegaer av meg bidratt som gjestebloggere. Pål Aglen , Bente Lillestøl , Øyvind Moen og Kai Krüger Henriksen har skrevet om viktige ting som opptar dem, og disse bloggene har også bidratt til at jeg har gledet meg til å komme i gang igjen. Men det er klart, en god ferie med total avslapping har gjort godt for meg også.

Det er mange ting som har engasjert folk i sommer. Været er én ting, men det får man ikke gjort så mye med. En annen ting som mange har vært opptatt av er som nevnt boliger og eiendom i de store byene her i landet. Ordet ”krise” har sittet løst i mange avisredaksjoner, men det er kanskje grunn til å mane til litt nøkternhet. Slik jeg ser det er det ingen boligkrise i Norge, men først og fremst en forventningskrise.

Aftenposten skrev om studenter i begynnelsen av 20-årene som ikke har råd til å kjøpe leilighet i Oslo sentrum, men jeg tror ikke det er representativt for hva folk flest forventer. Det er fortsatt slik at virkeligheten i boligmarkedet endrer seg ganske kraftig hvis man er villig til å reise tre kvarter ut av de største byene i Norge. For Veidekkes del opplever vi langt fra den etterspørsel og ”løp og kjøp”-mentalitet når vi legger ut et boligprosjekt utenfor de store byene som hovedstadsmedia ofte gir inntrykk av er hovedtrenden.

Ønsket om å eie sin egen bolig i Norge står svært sterkt. Undersøkelser gjennomført av DNB viser at 98 prosent av unge mellom 20 og 30 år ønsker å eie sin egen bolig. SSB har i sine levekårsundersøkelser kommet frem til at så mange som 60 prosent eier sin egen bolig før de fyller 30 år, og faktisk er det så mange som 16 prosent av studentene som eier før de er ferdig med å studere. Det setter norske ungdommer i en særstilling i Europa. Det gamle begrepet ”selveierdemokratiet” står unektelig svært sterkt.

Dette betyr ikke at problemene ikke skal tas på alvor. Det er all grunn til å bekymre seg for hvordan førstegangsetablerere skal komme seg inn på boligmarkedet. 4000 studenter står uten studentbolig og i Oslo bor 56 prosent av innbyggerne alene. Samtidig har Oslo kommune et forbud mot bygging av ettroms leiligheter, og en toroms leilighet får ikke være mindre enn 40 m2. Det er med på å presse opp prisene på de små leilighetene som allerede finnes, og gjør inngangsbilletten til boligmarkedet unødvendig høy. Samtidig med dette har Finanstilsynet stilt krav om at man må ha minimum 15 prosent egenkapital.

Resultatet er at unge mennesker med fast jobb, god inntekt og betalingsevne stenges ute av boligmarkedet, fordi de ikke kan stille med en egenkapital på 300.000 kroner for å kjøpe en liten toroms leilighet. Politikerne har en jobb å gjøre. Jeg mener reguleringene Oslo kommune har innført må mykes opp og Finanstilsynets krav må reverseres.

Samtidig vil jeg gi full støtte til utdanningsminister Kristin Halvorsens ønske om flere studentboliger. Dette er ett av flere tiltak som må til for å lette boligsituasjonen for ungdom.

Boligutfordringene kan løses. Det er ingen grunn til at krisefølelsen skal få feste seg.

God boligjakt!

Terje R. Venold, Konsernsjef