Qicraft Norway AS

Medical Fitness - Den nye treningstrenden

Blogginnlegg   •   jul 06, 2012 11:34 CEST

Både treningssenterbransjen og private helse- og behandlings aktører har begynt å satse på trening som medisin.  De private helse- og behandlings aktørene som tradisjonelt bare har tilbudt en tidsbegrenset behandling eller rehabilitering utvider nå sitt tilbud til også å omfatte  treningsmedlemskap.

Trender og samfunnsutvikling

De siste tiårene har treningssenterbransjen gått gjennom en utvikling hvor trender har kommet og gått i bølger. På 70- og 80-tallets helsestudioer var «bodybuilding» trenden. Bare en liten andel av den total befolkningen trente på datidens helsestudioer. På slutten av 80- og utover på 90-tallet ble «fitness» og fokus på den veltrente tynne kropp den nye trenden. Denne trenden og treningssentrenes utvidede aktivitetstilbud, med blant annet gruppetrening, førte til at flere ble medlemmer på treningssenter. På slutten av 90-tallet og utover i første del av det 20. tiåret ble «wellness» den nye trenden. Velbehag i både kropp og sjel var fokus og treningssentrene introduserte, i tillegg til utvidet lavterskel aktivitet, «body and mind»-aktiviteter og diverse «Spa»-tilbud. Denne trenden appellert til en ytterligere større andel av befolkningen og 15-20 % ble etterhvert medlemmer på et treningssenter.

Treningstrender oppstår som regel som et svar på samfunnsutvikling generelt og folks hverdag og utfordringer spesielt. For eksempel er en sannsynlig bakgrunn for «body and mind»-trenden de siste årene at folk har en svært hektisk og effektivitetskrevende hverdag. Vi har alle hørt om noen som har «møtt veggen» på grunn av dette. «Body and mind» aktiviteter blir da et passende tilbud for å ta en pause fra denne hektiske hverdagen og roe ned. Funksjonell trening, som fortsatt er en økende treningstrend i dag, er på samme måte et svar på folks utfordringer og problemer. Flere og flere har stillesittende arbeid og mange sliter med muskel og skjelett plager. Løsningen er da å trene opp funksjoner på en slik måte at du takler og tåler hverdagens belastninger bedre, altså funksjonell trening. Befolkningens stadig økende vekt og treningsbransjens mange tilbud innen vektreduksjon er et annet eksempel på dette.   

Trening som medisin også hos treningssentre?

Gjennom disse seneste aktivitetstrendene, samt samfunnsutviklingen, ser vi nå at en ny trendbølge er på vei. Det nye fokuset er «Helse», eller «Medical Fitness». Regelmessig fysisk aktivitet, eller trening, er i dag en nødvendighet for svært mange for å kunne opprettholde god helse, eller rett og slett ha fravær av sykdom. At regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og behandle en lang rekke livsstilsrelaterte sykdommer er grundig vitenskapelig dokumentert. Helse er noe som angår alle og det regnes derfor som mulig at denne trenden potensielt kan føre til at opp mot 40-50 % av befolkningen etter hvert kan bli tilknyttet et «treningssenter» i en aller annen form det neste tiåret. 

Både treningssenterbransjen og private helse- og behandlings aktører har nå begynt å oppdage dette. Treningssentrene er i ferd med å bevege seg bort fra bare å tilby det de tidligere kalte «frisktrening», mot et større helse- og rehabiliteringsfokus. De private helseaktørene som tradisjonelt bare har tilbudt behandling utvider sitt tilbud til også å omfatte trening. «Begge sider» beveger seg nå mot et økt fokus på forebygging av sykdom gjennom trening og et «exercise is medicine» fokus. Altså; fra bare «frisktrening» på den ene siden, og bare behandling på den andre går nå utviklingen mot økt fokus på forebygging og trening som medisin fra begge sider.

Samfunnsutvikling, demografiske endringer, endringer i folkehelse, endret sykdomsbilde og økt press på offentlige helsetjenester danner altså grunnlaget for dagens helsetrend.  

Noen generelle tall og fakta fra Norge i 2010-11:

  • 3 av 10 sier at de har helseproblemer som påvirker hverdagen 
  • 1 av 3 ble undersøkt eller behandlet på somatiske sykehus i fjor
  • 1 av 10 i yrkesaktiv alder er uføretrygdet
  • 2 av 5 dør av hjerte- og karsykdom
  • 4 av 5 er ikke aktive nok til å oppfylle Helsedirektoratet sine anbefalinger om 30 minutter daglig fysisk aktivitet

I 2040 vil det være dobbelt så mange personer over 80 år som det er i dag. I år 2050 er 500.000 personer i Norge over 80 år. Flere blir gamle og mange lever lenger og bedre med sin sykdom. Vi kaller dette eldrebølgen.

Sykdomsbildet endrer seg mot at de kroniske ikke-smittsomme sykdommene overtar for infeksjonssykdommer som folkehelseproblem. I Norge har 90000 -120 000 diagnosen diabetes. Hos disse er det igjen en økt risiko for infarkt, hjerneslag og amputasjon. Det forventes også at antallet mennesker med demens vil fordobles til 2040. Likeledes er fedme er et økende problem.  50 % av alle voksne og hvert 5. barn i Europa er overvektig. Man ser også et økende omfang av rus problematikk og psykiske lidelser. Særlig øker dobbeltdiagnosene rus og psykiatri og også andelen barn og unge med psykiske lidelser. Kreft vil forårsake 25 % av alle dødsfall i 2020.

Økt press på det offentlige

Disse endringene vil gi økt press på det offentlige helsevesen som nå må fokusere mer på forebygging av sykdom, gjennomføre nødvendige helse prioriteringer, samt øke samarbeidet med privat sektor. Samhandlingsreformen iverksatt fra nyttårsskiftet er en tydelig endring hvor helsevesenet endrer fokus «fra reparasjon til forebygging» og åpner for tettere samarbeid med private aktører for å kunne gå fremtidens helseutfordringer i møte. 

Man tror i dag at 80 % av alle hjerte- kar lidelser, slag og type 2 diabetes, samt 40 % av alle kreftlidelser kan forebygges ved å påvirke noen av risikofaktorene. Solid vitenskapelig dokumentasjon har slått fast at regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og/eller behandle blant annet hjerte- og karsykdommer, hypertensjon, diabetes type 2, fedme, noen typer kreft, osteoporose, depresjon og kan også bidra til å redusere stress.

Med bakgrunn i dette kan man fastslå at trening er medisin, eller ”Exercise is medicine”.

Globalt prosjekt

ACSM (American College of Sports Medicine), med Technogym som partner, har satt i gang et globalt prosjekt som de kaller «Exercise is Medicine». Prosjektet har som mål å gjøre fysisk aktivitet og trening til en integrert del av sykdomsforebygging og behandling verden over. Hensikten er i tillegg, selvsagt, å bidra til en generell forbedring i offentlig helse og langsiktige reduksjon i helsetjeneste kostnader. Et av de viktigste tiltakene det nå jobbes med er å få etablere fysisk aktivitet som en viktig livsstils- og helse predikater. En faktor som bør overvåkes av leger på alle pasientkonsultasjoner og eventuelt føre til påfølgende foreskrivning av fysisk aktivitet som medisin på lik linje med annen tradisjonell medisin.

Hva er ”Fra pasient til medlem”?
Qicraft Norge har på oppfordring fra egne kunder og samarbeidspartnere innen helse- og rehab utarbeidet et konsept hvor det tilbys både treningsutstyr og konsulentbistand. Konseptet har fått navnet “Fra pasient til medlem”. Behov ble kartlagt ved hjelp av en kvalitativ undersøkelse, som også danner grunnlag for løsningene som tilbys i dette konseptet. Løsningene tilrettelegges gjennom analyse, utarbeidelse av strategi, implementering og evaluering. Gjennom de ulike prosessene vil konsulenter, i samarbeid med kundene, arbeide med områder som drift, økonomi, markedsføring og salgstrening.

(Kilder: SSB (statistisk sentralbyrå) og Helsedirektoratet)

Forfatter:
Svein Ove Husnes,Idrettsfysioterapeut (MSc) og Personlig trener (EHFA)
Produkt, markeds- og utdanningsansvarlig, Qicraft Group