Epson Norge

Når blir mHealth normen?

Blogginnlegg   •   nov 25, 2016 13:26 CET

Her kan du få en interaktiv visning av Epsons løsninger til helsesektoren:

http://assets.epson-europe.com/eu/personalised_landingpage_healthcare_hub/journey/en/

Svaret er mHealth. Hva er spørsmålet?

Det høres nesten like bra ut som et medisinsk gjennombrudd. Milliarder kommer til å bli spart i Europas helsetjenestesystemer. Skrøpelige eldre og mennesker med kroniske sykdommer vil kunne bo hjemme. Presset på overarbeidede sykehusansatte og dyre sengeplasser blir mindre.

Høres ikke det ut som en vinn-vinn-situasjon i en tid da belastningen på helsetjenestene i alle land er større enn noensinne med tanke på demografiske forhold og kostnader?

Likevel er det ikke til å unngå at diskusjonen om fordelene ved mHealth – helsetjenester via mobile kommunikasjonstjenester – leder til spørsmål som «Når kommer det til å ta av?» eller «Hvem skal drive det fremover?»

Det er en gåte når rapport etter rapport har vist grunn til sterk optimisme med tanke på potensialet for pasienter og helsebudsjett. GSMA, som representerer interessene til mobiloperatører over hele verden, regner for eksempel med innsparinger i Europa på 100 milliarder euro innen 2017 hvis mHealth-teknologien implementeres.

Boston Consulting Group presenterte i en rapport utført på oppdrag fra Telenor, det norske telekommunikasjonsselskapet, effektivitetsinnsparingene som kunne oppnås gjennom fjernkonsultasjon og -støtte for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. De kunne rehabiliteres hjemme ved hjelp av fjernovervåkning og video-aktiverte smarttelefoner. Forsøk i nordiske land viste en reduksjon på 50–60 % i antall netter på sykehus og reinnleggelser.

I den samme undersøkelsen ble det vurdert at fjernovervåking kunne redusere kostandene til omsorgstjenester med 1,25 milliarder euro i Danmark, 2,4 milliarder i Sverige og 1,5 milliarder i Norge.

mHealth synes å være et innlysende valg tatt i betraktning den sterke veksten av smarttelefonapper.

Dette er to eksempler:

1) En kontoransatt har på seg et armbånd som registrerer hvor langt hun går, antall trinn hun tar, kaloriene hun har forbrent og til og med søvnmønsteret hennes. Informasjonen overføres trådløst til smarttelefonen hennes.

2) En eldre diabetiker bruker en blodglukosemåler hjemme, som overfører data i sanntid til legen hennes. Med appen på smarttelefonen hennes får hun også hjelp til å spise riktig og overvåke doseringen av insulin.

Tenk på den raske teknologiske utviklingen og hvor stort det potensielle markedet og innsparingene vil være – det er ikke overraskende at mHealth er på alles lepper.

Likevel er bekymringen at potensialet ikke realiseres. I rapporten fra Boston Consulting Groupe kan vi lese at «En rekke hindre må overkommes før mHealth kan begynne å endre helsesystemer og leveringen av tjenester».

Selv om Europa forventes å bli det største globale mHealth-markedet innen 2018, etter å ha innhentet Amerika, er det en rekke godt dokumenterte hindringer i veien. Det dreier seg blant annet om dem som ble løftet frem i en offentlig høring i Europakommisjonen nylig; bekymringer med hensyn til personvern og datasikring, behovet for kvalitetsmerking av apper for livsstil og velvære og mer bevis på mHealths kostnadseffektivitet.

En annen hindring som ofte nevnes gjelder incentiver: Hvis en doktor for eksempel betales i henhold til antall pasientkonsultasjoner, kan mHealth-overvåking føre til inntektstap. Det hevdes også at enkelte leger motsetter seg endringer som forskyver maktbalansen i pasientenes favør.

Dette er noen av grunnene til at avslutningsforedraget på et europeisk mHealth-toppmøte i Riga hadde tittelen «Hvem tjener på bruk av mHealth? Hvem skal drive frem og betale for mHealth?»

Det store potensialet for pasienter og helsetjenestesystemer gjør at vi burde vite svaret på disse spørsmålene nå.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om Epsons utvalg av løsninger for helsesektoren.