Veidekke ASA

Nasjonal Transportplan - fremtiden reiser fra oss

Blogginnlegg   •   mar 01, 2012 15:20 CET

 
Veksten i Oslo og sentrale områder på Østlandet står ikke i samsvar emd satsingen på infrastruktur. Fremtiden reiser fra oss.

Enten må vi redusere pengebruken eller så må vi skape bedre forutsetninger for økonomisk vekst og økt verdiskaping som kan sikre oss nødvendige inntekter i fremtiden. For det siste vil utvikling av samferdselsløsningene ha en helt avgjørende rolle. Det ser imidlertid ut til at fremtiden er i ferd med å reise fra oss.

Alle som har fulgt fremleggelsen av Nasjonal Transportplan over flere år, har blitt vant til å oppleve at forventinger og faktisk resultat aldri blir det samme. Det positive er at vi de siste årene har sett større samsvar mellom transportplanen og politikernes faktiske bevilgninger. Dessverre var etterslepet i vei- og banevedlikeholdet så stort, at vi på langt nær er i nærheten av å ha balanse mellom standard og bevilgninger. Jeg lurer av og til på om utfordringen ligger i at utviklingstakten i samfunnet har vært raskere enn politikernes reaksjonsevne. Fremtiden reiser rett og slett fra oss.

La meg ta noen eksempler. Norge har i mange tiår ligget bak Sverige i urbanisering. De siste 15-20 årene har dette jevnet seg ut og vi har i dag en raskere urbanisering enn våre naboer. Oslo er i dag Europas raskest voksende hovedstad. Ved forrige konjunkturtopp i 2007/2008 var Oslo den raskest voksende storbyen i den vestlige verden etter Las Vegas. Og det skal fortsette. Det er ventet at det vil bli 450.000 nye innbyggere i Oslo og Akershus de neste 30 årene. Har dette fått tilstrekkelig konsekvenser for vår evne til å planlegge og legge til rette for hensiktsmessig infrastruktur? NTP legger opp til at de tre intercity-strekningene Oslo-Skien, Oslo-Halden og Oslo-Lillehammer skal være ferdig om 20 år. En ny t-banetunnel og en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, som er en forutsetning for å håndtere utviklingen, skal være ferdig før 2030. Med dagens veksttakt vil Oslo ha fått 150-200.000 nye innbyggere før tunnellen er ferdig.

Selv om det er mye for en entreprenør å glede seg over i Nasjonal Transportplan, så er det vanskelig å ikke sitte igjen med følelsen at tiden er i ferd med å reise fra politikerne. Etatene har levert det politikerne har bedt om, men også her bør det kunne være mer dristighet.

Det finnes i dag både kompetanse, kunnskap, vilje og gjennomføringsevne hos entreprenørene til å gjøre jobben raskere, smartere og i mange tilfeller billigere. Det er her samferdselsministeren bør legge sitt fokus når planen nå skal loses gjennom Stortinget. Det finnes gode og godt utprøvde modeller for å få det til. Det er synd om de ideologiske skylappene skal undergrave vår fremtidige vekstkraft og verdiskapingsevne. Ja, det kommer stadig nye forslag til gjennomføringsmodeller, og samferdselsministeren er positiv til å vurdere det meste. Men ingenting skjer og unnskyldningen er i ferd med å gå ut på dato.

Det blir ikke enklere av at Nasjonal Transportplan forblir uforpliktende for politikerne. Det er uforståelig for de fleste.

Dagens satsing på infrastruktur vil gi oss praktiske utfordringer, og vil heller ikke gi sentralbanksjefen mye hjelp når pensjonsgapet skal fylles.