NCE Instrumentation

"Norgesmesterskap" i vedlikehold og modifikasjon

Blogginnlegg   •   okt 31, 2012 11:46 CET

Statoil har valgt en kontraktstrategi for sine vedlikehold- og modifikasjonskontrakter (V&M) hvor leverandørenes leveransekvalitet evalueres periodevis gjennom et helhetlig KPI-system. Fabricom har så langt oppnådd svært gode måleresultater som V&M-leverandør til Statoil på Sleipner-feltet. Arne Budal, leder av Fabricom Trondheim, presenterte sine erfaringer i NCEIs frokostmøte 10. oktober 2012.

Fabricom vant i 2010 en fireårig kontrakt med Statoil for vedlikehold og modifikasjon på Sleipner-feltet. Statoil evaluerer sine V&M-leverandører gjennom to omfattende prestasjonsmålinger: Totalprestasjon og Kundetilfredshet. Innenfor hver av målingene er det et sett med nøkkelindikatorer (KPI-er) hvor leverandøren evalueres og måles opp mot andre.
 
Arne Budal presenterte noen av de viktigste erfaringene Fabricom har gjort seg med denne typen KPI-evaluering:

* Gir klar og tydelig tilbakemelding på hvor man kan forbedre seg
* Konkurranse” med andre leverandører virker skjerpende
* Får fokus på det kunden anser som viktig.
* Gode prestasjoner belønnes – både i form av fortjeneste og mulighet for økt volum
* Rapportering på KPI-settet kan være krevende, og målingen kan gi urimelige utslag i enkelte tilfeller.

 Frokostmøtet samlet 27 representanter fra bransjen, og møteleder Stein Valen fra Maintech sørget for en god spørsmålsrunde og dialog mellom deltagerne i etterkant. Presentasjon finner du vedlagt.