NCE Instrumentation

Nye samarbeidsavtaler i boks

Blogginnlegg   •   mai 23, 2014 08:30 CEST

NCEI har nylig inngått samarbeid med INTSOK og NCE Subsea i Bergen. Dette betyr flere muligheter for NCEI-medlemmene til å etablere lønnsomme partnerskap og gjøre fremstøt mot internasjonale markeder.

De nye samarbeidsavtalene er endel av strategien for 2014 hvor marked og internasjonalisering ble bestemt å være prioriterte områder. For å nå målet har ledelsen i NCEI vært i samtaler med strategisk plasserte aktører med fortrinn på nettopp disse feltene.

- Vi leverer på våre løfter til medlemmene. INTSOK og NCES sto øverst på ønskelisten vår og det gleder meg veldig at avtalene nå er på plass, sier en tydelig fornøyd klyngesjef Torbjørn Akersveen.

INTSOK
INTSOK er en nettverksbasert organisasjon hvor partnere utveksler erfaringer og kunnskap om internasjonal markedsutvikling. Organisasjonen bidrar til dialog mellom oljeselskaper, teknologileverandører, serviceselskaper og myndigheter. Nå som NCEI blir partner vil medlemmene blant annet få tilgang på alle INTSOKs rapporter og mulighet til å delta på internasjonale utstillinger og messer.

- INTSOK er en nøkkelaktør innen norsk olje og gass. Ved å koble oss på gir vi medlemmene tilgang på informasjon og aktiviteter av svært høy verdi. Det vil definitivt være en styrke for de medlemmene som ønsker å ta skrittet opp en divisjon i denne næringen. Samtidig vil markedsinformasjonen som vi får tilgang på gi oss bedre verktøy til å finkalibrere egne satsinger, prosjekter og aktiviteter.

INTSOK vil i fremtiden anvende NCEI som kontaktpunkt inn mot regionens petroleumsnæring.

NCE SUBSEA
Søsterklyngen NCE Subsea (NCES) jobber med undervannsteknologi i Bergensregionen. Klyngen består av rundt hundre bedrifter og organisasjoner. NCES arrangerer også en rekke studieturer til internasjonale messer og konferanser. Dette gir NCES' medlemmer mulighet å bygge nettverk, samtidig som de skaffer seg nyttig kunnskap om internasjonale markeder.

NCEIs medlemmer vil nå få mulighet til å delta på en rekke NCES arrangementer i Bergen om subseateknologi og innovasjon. I tillegg vil NCEIs medlemmer bli invitert med på studieturer i regi av NCES.

Avtalen har allerede bidratt til deltakelse på Subsea Innovation Day arrangert av NCES i Bergen 15. mai. Her presentere SINTEFs Knut Grythe et faglig innlegg om NCEI-prosjektet «Undervannskommunikasjon». 

Men Akersveen minner om at klyngesamarbeidet ikke bare handler om formaliserte kontaktpunkter og fellesaktiviteter. Det finnes også muligheter for direktekontakt mellom bedrifter.

- Subsea-segmentet i Trondheim er voksende og har stor faglig ballast fra kunnskapsmiljøene i byen. Nettopp derfor bør bedriftene bruke denne avtalen til å finne bedrifter i NCES som på kan akselerere utviklingen deres. Enten gjennom teknologi- eller markedssamarbeid, men også gjennom nye kunde- og leverandørrelasjoner.

Akersveen mener bedriftene i Bergen trolig har kortere vei til markedet på grunn av den sterke regionale offshore-industrien, Derfor tror han samarbeid med disse bedriftene kan gi resultater i form av kortere time to market, både nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon om samarbeidsavtalene og hvilke muligheter de gir din bedrift, ta kontakt med daglig leder i NCEI Torbjørn Akersveen på epost torbjorn.akersveen@ncei.no. For mer informasjon om fellesaktiviteter, følg med aktiviteter.ncei.no.

FOTO: F.V Torbjørn Akersveen (Daglig leder, NCEI) og Tom Eriksen (Senior Subsea Innovator, NCES).