NCE Instrumentation

Oversikt FoU-program med søknadsfrister 2015

Blogginnlegg   •   aug 27, 2015 15:30 CEST

Har du og din bedrift planer om å søke penger til et spennende forskningsprosjekt? Denne oversikten er utarbeidet for å synliggjøre de mest aktuelle støtteprogrammene og hvilke frister som gjelder for høsten 2015.

Administrasjonen i NCE Instrumentation kan være behjelpelig med informasjon og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen. Mer bestemt ønsker vi å hjelpe bedrifter som skal søke med å finne gode og relevante partnere innad i klyngen for å styrke søknaden.

Trykk her for kontaktinfo til administrasjon

------------------------------------------

FORSKNINGSRÅDET (NFR)

 • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
 • - Forskningsrådets største program finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og har søknadsfrist i oktober hvert år

  - Forprosjektmidlene i år er rettet mot innovasjoner for grønn vekst og omstilling i næringslivet (se BIA sin utlysing)

  - Søknadsfrist for er innovasjonsprosjekt i næringslivet er 14. oktober 2015, ellers har de andre prosjektkategoriene løpende frister.

 • Skattefunn
 • - Skattefunn kan bidra med finansiering i form av skattefradrag når bedriften skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess og har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette

  - Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt 20 % av prosjektkostnaden, mens store bedrifter kan få tilbake 18 %

  - Løpende søknadsfrist, for fradrag i inneværende år er søknadsfristen 1. sept. 2015

 • Et nettverk for markedsorientert FoU (EUREKA)
 • - EUREKA er et europeisk nettverk for innovasjon. Det skal styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling. Det er bedriftene som sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider. EUREKA kompletterer de store forskningsprogrammene i EU, og er mye mer markedsorientert.

  - Finansieringskilder for Eureka-prosjekter er blant annet SkatteFUNN, BIA, Innovasjon Norge sin IFU-ordning, Demo2000 og Eurostars.

 • DEMO2000
 • - DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

  - Løpende søknadsfrist om 100 000,- i forprosjektmidler

 • Eurostars
 • - Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er. Programmet setter ingen begrensninger i forhold til bransjer, sektorer eller teknologiske områder. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste.

  - Søknadsfrist 17. september 2015

 • Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
 • - VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

  - Løpende søknadsfrist

 • PETROMAKS2
 • - PETROMAKS 2 er et stort støtteprogram for petroleumsforskning
  - Forprosjektmidler til nyskapende bedrifter. Løpende frist. 
  - Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Frist 14.oktober 2015
  - Forskerprosjekter og kompetanseprosjekt for næringslivet innenfor petroleumsforskning. Frist 9.september

 • ENERGIX
 • -ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk
  - Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi. Frist 14. oktober

 • MAROFF
 • - Innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.
  - Forskningsmilder maritime sektor. Frist 9.september
  - Innovasjonsprosjekt i næringslivet og leverandørindustrien. Frist 14.oktober.
 • HAVBRUK2
 • - Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.
  - Innovasjonsprosjekt i næringslivet og leverandørindustrien. Frist 14.oktober.
 • IKTPLUSS
 • - IIKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og –innovasjon. Satsingen inkluderer både grunnleggende og anvendt forskning, forskningsbasert innovasjon og formidling og implementering av resultater.
  - IKT Fyrtårnprosjekt innenfor helse. Frist. 9.september.

  ------------------------------------------

  INNOVASJON NORGE (IN)

 • Industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)
 • - IFU er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift - som er den som søker om tilskudd - og en kundebedrift.

  - Det gis hovedsakelig tilskudd til små og mellomstore bedrifter (maks 250 ansatte).

  - Løpende søknadsfrist

 • Generell bedrifts- og prosjektfinansiering
 • - Finansierer lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling eller nyetablering. Eksempler på tiltak som kan bli støttet er forskning og utvikling, tekniske forstudier, opplæring, konsulentbistand og messedeltakelse.

  - Løpende søknadsfrist


  ------------------------------------------

  REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE (RFF)

 • Åpen regional kvalifiseringsstøtte
 • - Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner.

  - Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø. Videre er formålet å kvalifisere søkerne til videre forskning i større prosjekter, der finansieringen først og fremst skal hentes fra andre nasjonale og internasjonale støtteordninger.

  - Søknadsfrist 14. oktober 2015


  ------------------------------------------

  EUROPEAN COMMISION – HORIZON 2020

 • SME-instruments
 • - Implemented through the SME instrument, the Open Disruptive Innovation (ODI) Scheme provides support for small businesses that are proposing innovative ICT products or services that apply a new set of rules and have the potential to disrupt existing markets.

  - The SME Instrument works in three separate but complementary phases. This call refers to the deadlines for Phase 1, which covers the assessment of technical feasibility and market potential of new ideas. The project will be supported through a lump sum of 50 000 EUR and the typical duration should be 6 months.

  - Søknadsfrister fase 1: 17. september og 16. desember 2015.

  - Ressurspersoner hos Innovasjon Norge: Lisbet Vassås og Sølvi Silset

  (Bilde: LAB NTNU IVT)