CatalystOne Solutions

Prestasjonsledelse: Velg din sjef med omhu!

Blogginnlegg   •   sep 11, 2014 12:57 CEST

Er du en av dem som i ditt stilleste sinn har tenkt at en ansatt som presterer dårlig aldri vil lykkes i selskapet? Miraklenes tid er ikke forbi – her er en gladhistorie. En medarbeider i en organisasjon forfremmes  til å lede en enhet med 50 ansatte, men mislykkes totalt i å levere og leve opp til sin leders forventninger.

En formell 90-dagers forbedringsplan blir utarbeidet.  Det hører med til historien at en av planens motiver var å fremskaffe saklig dokumentasjon i en mulig fremtidig oppsigelse. Forbedringsplanen besto av fem overordede mål, av det hårete slaget, med tydelige tidsfrister og evalueringskriterier. Heldigvis for vår mann var utgangspunktet ‘win-win’ for alle dersom han evnet å ‘reise kjærringa’ og det var et sterkt ønske fra flere, spesielt hans leder, at han skulle lykkes.

Han opplevde derfor et støttende miljø rundt seg, hvor hans leder fulgte tett opp med råd, veiledning og fortløpende tilbakemeldinger. Resten er historie. Han leverte over forventning, – faktisk langt over forventning. Alt denne mannen trengte var retning, mål og hva som skulle til for å komme dit. For godt til å være sant?  Mulig, men effekten av en god plan hånd i hånd med positivt og tydelig lederskap, støtte og oppmuntring ble i dette tilfellet en innertier.

Forbedringstiltak

En forbedringsplan lages for å systematisere en konstruktiv diskusjon mellom leder og ansatt og til å avklare hva slags innsats som kreves. En slik plan iverksettes når lederen vurderer at det er nødvendig for en medarbeider å forbedre sine prestasjoner.

Lederen utarbeider planen i samarbeid med medarbeideren hvor hensikten med aktivitetene er å hjelpe medarbeideren i å oppnå ønsket grad av prestasjon. Denne tiltaksplanen skiller seg i omfang og innhold fra selskapets normale prosess for prestasjonsledelse. Det blir mulig for leder og medarbeider å kommunisere med en høyere grad av tydelighet om helt bestemte forventninger. Generelt vil ikke folk som utfører jobben sin og møter forventningene, trenge dette. I alle tilfeller anbefales det at leders leder og HR-avdelingen gjennomgår planen. Dette vil sikre konsekvent og rettferdig behandling av ansatte i selskapet. Nærmeste leder skal følge tett opp og gi tilbakemelding til den ansatte underveis i marsjen.

Noen tips til leder:

Beskriv hva som skal forbedres. Vær konkret og gi eksempler.

  1. Beskriv forventningene til arbeidsutførelse og leveranse.
  2. Spesifiser hvilke ressurser og støtte du vil bidra med.
  3. Kommuniser og be om tilbakemelding fra medarbeider.
  4. Oppgi hvor ofte dere skal møtes og hvem som skal delta.
  5. Beskriv kriteriene i evalueringen for å måle fremgang.
  6. Spesifiser mulige konsekvenser dersom forventninger til fremgang ikke oppfylles.

www.catalystone.no