Velferdsetaten

Rusa på intervju

Blogginnlegg   •   nov 23, 2016 12:54 CET

Hva skjer dersom rusa beboere blir med på ansettelser?

Det spurte vi oss for fem år siden.

På Dalsbergstien hus jobber vi for en kultur, hvor beboernes perspektiv og behov styrer driften vår og hva vi vektlegger i arbeidet.

Det er mange måter vi kan jobbe med brukermedvirkning. Først og fremst handler det om å være lydhør og endringsvillig. Husmøter og forslagskasse er kanskje ikke radikale ideer, men tjener sin hensikt. Vi har også testet det å ha beboerrepresentanter, med egne fora der de møter ledelsen og medarbeidere på huset.

Vi har både gjort oss vellykkede erfaringer, og andre som ikke helt traff planken. I forsøket med beboerrepresentant registrerte vi blant annet at det var krefter og prioriteringer som kunne komme i veien. Beboernes rusavhengighet ble prioritert før et slikt oppdrag, kan man si.

"Det har vært spennende å komme inn på en arena vi vanligvis ikke deltar på.” 
- sitat beboer

For fem år siden forsøkte vi derimot på noe helt nytt. Vi ville ha med beboerne på noe vi var sikre på var veldig viktig for dem, nemlig rekruttering av nye medarbeidere.

Vi ville engasjere dem til å bli med på selve jobbintervjuet. Det har vi fått til gjennom å jobbe opp mot beboerne i forkant, forhøre oss om det er noen som ønsker å bli med, og forberede dem på hva oppgaven innebærer. Vi er på hele tiden, holder temaet varmt og minner dem på når de skal møte.

Nøkkelen til å lykkes er å la dem for alvor ta del i prosessen, og trygge dem på at innsatsen er viktig for et godt resultat. Vi forventer ikke at beboeren skal møte rusfri på intervjuet. Tvert imot forventer vi at de skal være som de er, nettopp for å vise hvilken form og farge hverdagen hos oss har.

Vi har ni rusa-på-intervju-erfaringer og trekke på. Resultatet har blitt til det beste for alle. De som intervjues får bedre kjennskap til jobben og stedet de søker seg til. Beboernes bidrag og dialogen under intervjuet gjør det lettere å treffe riktig kandidat til jobben.


“Det er vanskelig å sitte stille så lenge”
- sitat beboer

Forutsetningen for at dette skal lykkes er at vi aksepterer at prosessen og selve intervjuet blir litt mindre forutsigbart, med potensielle overraskelser og uventede vendinger. Humøret hos aktive rusavhengige svinger ofte og de kan henge seg opp i ting som de ikke klarer å slippe. Det kan være utfordrende å holde seg til tema, og de kan få sterke følelser som følge av triggere som dukker opp under intervjuet. Dessuten er de sjelden innstilt til lange møter med strenge agendaer.

Dette må vi være forberedt på og tilpasse intervjusituasjonen til, slik at vi tar hensyn til både beboeren, kandidaten og vi som skal ansette en ny medarbeider.

Beboerne er glade for å bli tatt på alvor og få ta del på en arena de gjerne ikke får ta være med på. De er dessuten veldig raske på å se hvem som vil fungere i jobb hos oss, og hvem som ikke har de egenskapene vi trenger her hos oss.

“Jeg representerer stemmen til dem som ikke orker å snakke, og er med på å utvikle god samhandling mellom fagfolk og oss brukere som bor på huset. Jeg blir tatt imot som den jeg er, får komme med innspill og blir tatt meget seriøst.”
- sitat beboer


- Irene Moe - 

fagkonsulent, Dalsbergstien hus