Veidekke ASA

Samme medisin - litt sterkere dose

Blogginnlegg   •   feb 25, 2010 11:17 CET

Det store spørsmålet jeg tror mange sitter igjen med er imidlertid om den nye avtalen er nok? Og vil sykelønnsordningen være fredet i en ny runde dersom sykefraværet nå ikke går ned?

Det var ikke store uenigheten som kom for dagen når partene i arbeidslivet presenterte en ny IA-avtale i går. Bred enighet er i og for seg bra fordi det gir forutsigbarhet, men det er samtidig et tegn på at det er små endringer som blir gjennomført. For vår del gjenstår det en avklaring på det viktisgte punktet: hvordan vil endringene i bedriftenes lønnsplikt bli. Det lover partene å komme tilbake til i løpet av året .

Men hva nå? Bringer den nye IA-avtalen oss nærmere et bærekraftig sykelønnssystem? Sykelønnsordningene er i det store og hele fortsatt fredet, men vil de overleve en runde dersom vi i 2013 fortsatt ikke har kommet lenger i sykefraværsarbeidet? Kommentator Are Slettan i NA24, skriver at Regjeringen og partene i arbeidslivet feier sykefraværet under teppet – igjen. Jeg frykter at dette kan blir dommen når den nye IA-vatalen skal evalueres.

For min del betyr det uansett at Veidekke fortsatt vil bruke hver eneste dag til å holde trykket oppe for å forebygge, tilrettelegge, forbedre, følge opp og viktigst av alt: involvere. Det er vårt viktigste bidrag. Her kan du lese mer om hvordan jeg mener involverende planlegging er en viktig del av det å forebygge sykefraværet.

Hva tror du?

http://www.terjes-tanker.no/article39527.ece