Veidekke ASA

Skole på byggeplass - en vinn-vinn situasjon

Blogginnlegg   •   jan 28, 2010 16:16 CET

Høyre-leder Erna Solberg har tatt til orde for et yrkesfagløft. Dette inspirerte meg til å invitere Erna Solberg til besøk til Veidekke der vi i tolv år har vært ansvarlig for Skole på byggeplass. Dette er et samarbeid mellom bransjen og NAV som både har hatt suksess med å få personer fra NAV-systemet ut i arbeidslivet samtidig som det sikrer næringen nødvendig kompetanse.

Høyres Erna Solberg ble vist rundt av leder for Skole på byggeplass Richard Ramsland. Foto: Ane Sangnes, Veidekke ASA

Det Veidekkedrevne og NAV-finansierte prosjektet Skole på byggeplass er nå inne i sitt tolvte år. På tirsdag hadde vi invitert med oss Høyres Erna Solberg til vårt prosjekt Nydalen skole der hun fikk møte både lærere og elever.

Skole på byggeplass er et 40-ukerskurs som gir en utdanning som tilsvarer toårig utdannelse i bygg- og anleggsteknikk. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV, Veidekke, bransjeorganisasjonen Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg (EBA) og Utdanningsetaten i Oslo . Veidekke har drevet Skole på byggeplass i snart 12 år nå, og 20 elever startet opp i høst på betongfag på Nydalen skole. Etter fullført kurs får alle elevene mulighet til å begynne som lærling i en av bedriftene som er tilsluttet EBA, og kompetansen deles mellom alle de involverte bedriftene. Elevene rekrutteres via NAV , som også finansierer prosjektet.

 

I løpet av de tolv årene vi har drevet Skole på byggeplass har vi utdannet over hundre fagarbeidere som siden har startet som lærlinger i ulike bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Dette er derfor en soleklar vinn-vinn-situasjon, der både byggebransjen, de nye medarbeiderne og samfunnet for øvrig kommer godt ut.

 

Opplæringen er alltid knyttet til et større prosjekt, og årets kull holder til i Nydalen i Oslo der Veidekke bygger Nydalen skole. I løpet av besøket fikk Erna Solberg en bred innføring i hvordan undervisningen foregår og et innblikk i den samfunnsmessige nytteverdien av utdanningen.

 

I Veidekke har vi gjennom mange år sett verdien av å utdanne fagarbeidere til bransjen i samarbeid med blant andre NAV. Jeg er glad for at Høyre nå setter fokus på rekruttering til yrkesfagene gjennom Yrkesfagløftet. Det blir viktig for bygg- og anleggsbransjen fremover å sikre fremtidig arbeidskraft.

 

Vi vet at bygg- og anleggsbransjen bare fanger opp en liten prosentandel av potensielle nye medarbeidere hvert år, spesielt innen yrkesfagene. Derfor trenger vi et alternativ, og med Skole på byggeplass mener vi at vi har utviklet nettopp dette. Skole på byggeplass kan være en god måte å sikre rekrutteringen, og prosjektet fanger opp grupper som vi ikke så lett når vanligvis.

 

Utfordringer

Skole på byggeplass er en tilbud som fungerer. Alle suksesshistoriene viser det. Samtidig ser jeg at vi har betydelige utfordringer. Vi driver prosjektet etter å ha vunnet det ved anbud i konkurranse med andre aktøterer. NAV bør imidlertid sterkt vurdere om ikke anbudsperiodenen bør være lenger. I dag er de ett år, med mulighet for forlengelse i to ganger ett år ekstra. Dette gir for dårlig forutsigbarhet. Det er også en alt for dårlig markedsføring av de mulighetene som ligger i prosjektet, både fra NAV og fra bransjen for øvrig.

 

Skole på byggeplass er en ordning som fungerer og jeg håper både Erna Solberg og andre blir inspirert til å prøve det samme innefor andre yrker.

 

Her kan du lese mer om Skole på byggeplass.

 

Se også egen sak i Byggeindustrien.

http://www.terjes-tanker.no/article38814.ece