Veidekke ASA

Stabilt, forutsigbart og litt visjonsløst

Blogginnlegg   •   okt 05, 2010 12:30 CEST

Oljepengene gjør at Sigbjørn Johnsen kanskje har verdens letteste finansministerjobb.

Stabilit, forutsigbart og med en økning i samferdselsbudjsettet som gjør at vi kan holde tempoet oppe. For den som er imidlertid på jakt etter visjonene for hva Norge skal leve av i fremtiden, er nok budsjettet en skuffelse.

Isolert sett for Veidekke er dette god lesing. Vi har fått uttelling på samferdselsområdet, og spesielt for neste års asfaltlegging, er dette svært godt. Dersom det ikke skjer vesentlige endringer i asfaltprisene, kan dette bety en økning på 600-700.000 tonn fra Statens Vegvesen. Dette er virkelig en kraftig økning. Jeg er også svært fornøyd med at diskusjonen rundt drift- og veldikehold ser ut til å bli parkert. Kostnadsøkningen kompenseres og trykket holdes oppe, samtidig som man ikke skaper ny uro ved å åpne opp for stadig nye debatter om organiseringen. Investeringstrykket holdes også oppe både på vei- og jernbaneområdet.

Dersom jeg skal etterlyse noe, så er det en langsiktig strategi for hvordan man skal ta tak i det enorme etterslepet, også på byggsiden i offentlig sektor. Her fortsetter man balansegangen på knivseggen, uten at det gis noen signaler om hva man vil foreta seg. Det gis heller ikke noe løft for å ta tak i energibruken i eksisterende bygningsmasse. Her løper tiden i fra regjeringen, og det er vanskelig å se hvordan man skal komme i mål med en krafitg reduskjon av energibruken i bygg frem mot 2020.

I det store og hele er dette et budsjett som ikke rokker ved hverdagen til folk flest, men som et styringsdokument for fremtids-Norge er ikke dette god lesing. Derfor kan debatten i etterkant av fremleggelsen bli interessant. Det skal ikke store spådomskunsten til for å tro at det er her opposisjonen kommer til å legge inn skytsen. Det kan også bety at debatten i år kan bli mer spennende. Fremfor å diskutere enkeltposter i budsjettet, kan vi i år få en fruktbar diskusjon om hva Norge skal leve av i fremtiden. Det er kanskje ikke så dumt.