NCE Instrumentation

- Svært vellykket instrumenteringskonferanse

Blogginnlegg   •   jun 20, 2014 08:00 CEST

Den første Instrumenteringskonferansen for olje og gassnæringen ble en ubetinget suksess. De 75 deltakerne fikk grunnkurs i norsk olje og gassvirksomhet, og fikk møte en rekke spennende instrumenteringsbedrifter fra regionen.

Konferansen, som var det første av sitt slag i Trøndelag, ble arrangert av Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med INTERREG-prosjektet GIFU, NCEI og det svenske Mittuniversitetet.

I salen satt blant annet en rekke svenske instrumenteringsbedrifter og akademikere som ønsket å lære mer om mulighetene innen norsk olje- og gassnæring. Det fikk de til gangs.


God komposisjon

Dagfinn Røyset fra HiST ledet konferansen og mener selv den var svært vellykket.

- Vi traff midt i blinken, spesielt for komposisjonen i programmet, sier en fornøyd Røyset.

På dag én fikk de internasjonale deltakerne en overordnet introduksjon til den norske olje - og gassnæringen. Her ble det blant annet gitt en gjennomgang av de norske forekomstene, investeringnivå i årene som kommer, tekniske standarder og fremtidsutsikter.

Dagen etter ble introduksjonen fulgt opp med faglige innlegg fra bedrifter innen instrumentering. Foreningen norsk industri og Statoils produksjonsdirektør trakk fint opp nødvendigheten for innovasjon i bransjen og gav publikum et innblikk i hva som trengs i fremtiden.

- Vi startet med å gi svenske et lite grunnkurs for så dykke dypere inn i spesifikke tema med spesiell relevans for dette segmentet, forklarer Røyset.


- Indremedisinsk effekt

Harald Sleire fra Sensorlink deltok i konferansen både som publikum og som faglig bidragsyter. Han hadde jobben med å fortelle hvordan innovasjonssamarbeid gjennom aktører som NCEI kan bidra til å realisere teknologiprosjekter og gjøre dem klar til markedet.

Harald Sleire fra Sensorlink på instrumenteringskonferansen
Harald Sleire fra Sensorlink snakket om industrisamarbeid på instrumenteringskonferansen

Sleire mener at den indremedisinske effekten først og fremst handler om informasjonsdeling som utgangspunkt for mulige prosjektsamarbeid.

- Jeg hadde en positiv opplevelse av konferansen. Konferansesettingen driver bedriftene ut av hulene sine og gir dem en arena til å formidle hva som foregår der. Denne typen formidling avgjørende for å finne felles grunnlag for samarbeid, både regionalt og internasjonalt.

Andre Ingolfsen fra Inventas (midten) i minglemodus på konferansen Andre Ingolfsen fra Inventas (midten) i minglemodus på konferansen


Håper på gjentakelse

Sleire sier at han håper det blir en ny konferanse neste år, noe Røyset er enig i.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra stort sett alle som deltok. Jeg håper at det blir rom for å gjøre noe tilsvarende neste år og at vi får bygge på momentet som ble skapt, sier Røyset.

Røyset mener det bør være av høy prioritet å samle næringsliv og akademia i dette krevende næringssegmentet til en diskusjon rundt felles muligheter og utfordringer.

- Instrumentering øker i viktighet og gir oss nye muligheter til å effektivisere industrien. Samtidig fokuser de store operatørene innen olje- gass sektoren på økt utvinningsgrad og kostnadsreduksjon. Da er bordet allerede dekket, avslutter han.