NCE Instrumentation

Tanker om NCEI-året så langt

Blogginnlegg   •   aug 29, 2012 15:30 CEST

Torbjørn Akersveen er strålende fornøyd med veksten i klyngen, men ønsker at bedriftene skal bli flinkere til å samarbeide.

I løpet av våren har en rekke nye bedrifter blitt medlem i klyngen og flere bedrifter er i ferd med å signere. Klyngen teller i dag 32 bedrifter og er større enn noen gang.

 - Dette tyder på at vi har gjort de riktige grepene, samtidig som det skaper nye utfordringer med å imøtekomme bedriftenes forventninger til oss, mener Akersveen.

Sjefens vurdering
Men Akersveen mener også at bedriftene må bli flinkere til å konkretisere samarbeidet og sette i gang med formaliserte prosjekter. 

- Samlet sett er jeg bare delvis fornøyd med første halvår. Vi har skapt møteplasser og arenaer hvor bedriftenes aktivitetsnivå er høyt, og det er bra. Men jeg er mindre fornøyd med hvordan vi har greid å videreføre aktiviteten på møteplassene til konkrete samarbeidsprosjekter. Her har bedriftene store muligheter til utvikling og synergier som de ikke benytter seg av. Fokusområdelederne skal kunne være gode hjelpere i dette arbeidet. 

Han legger til at NCEI har «penger på bok» som kan brukes til å starte opp prosjekter, men dette fordrer at bedriftene, i samarbeid med fokusområdelederne, skaper gode prosjektideer.

Gode tilbakemeldinger
I forbindelse med søknaden om en ny kontraktsperiode ble det gjennomført en egenevaluering med spørreundersøkelse til klyngens medlemmer. Her kom det frem at 88% av medlemmene er tilfreds med medlemskapet klyngen.

-  Vi registrerer at medlemsmassen stort sett er fornøyde med det vi driver med. Tilslutningen til klyngen viser også dette, så det er god grunn til optimisme for klyngens utviklingen de neste 3 -4 årene. 

NCEI vil nå også sende ut en ny undersøkelse for kartlegge den internasjonale aktiviteten til medlemmene i klyngen.

- Internasjonal aktivitet er en av NCE-programmets sentrale målsetninger og vi ønsker å bli bedre. Det er blant annet derfor vi i høst arrangerer et seminar i Rio for å vise frem norsk subsea-teknologi internasjonalt og knytte kontakter til Petrobras og andre viktige aktører på det Brasilianske markedet

Seminaret "Technology for subsea operations in deep waters" avholdes i 24. oktober i Rio De Janeiro. Interesserte bedrifter kan melde seg på www.ncei.no.

Spennende avtale med Navitas Network
NCEI er i ferd med å inngå en avtale med det landsdekkende leverandørnettverket Navitas Network. Dette kan bety tilgang på flere større kontrakter for trønderske leverandørbedrifter i tiden fremover. 

Målet med avtalen er å bidra til sterkere leveransekraft for bedriftene i Trøndelag og spesielt inn mot de store prosjektene på midtnorsk sokkel; i første rekke Ormen Lange fase 2 og Aasta Hansteen-feltet.

Navitas skal sørge for at rammekontraktører og oljeselskaper engasjerer sine innkjøpsfunksjoner i Trøndelag og at bedriftene her får tilgang til de nettverk og støttefunksjoner som Navitas disponerer.

- Dette er en mulig avtale som det knytter seg stor spenning til. Best case er at flere store kontrakter havner blant medlemmene våre. NCEI har nå lagt muligheten på bordet, og så må medlemmene ta ballen og gjøre sin del av arbeidet. Slike kontrakter signerer ikke seg selv og det må mye hardt arbeid til.

Gleder seg til høsten
Nå ser Akersveen frem til høsten og frokostprogrammet i er ferd med å bli spikret. På programmet står blant annet Statoil, Aker Subsea og Rolls Royce. 

- Det blir mye å glede seg til og mange muligheter til å knytte kontakter i de store selskapene, forsikrer Akersveen. 

I høst starter også det første masterkullet i industriell instrumentering ved HiST opp på det avsluttende året. Opptaket i år er meget godt og Akersveen håper at flere av bedriftene i klyngen ønsker å samarbeide med elevene i forbindelse med studentoppgaver.

- Kompetansen til disse elevene er skreddersydd for våre instrumenteringsbedrifter og jeg anbefaler bedriftene å involvere seg.

Les mer om masterprogrammet her: http://hist.no/content.ap?contentId=12718&contextId=88

- Og til slutt vil jeg ønske medlemmene velkommen tilbake fra late sommerdager og ønske dem en riktig fin og produktiv høst.