CatalystOne Solutions

Topplederes oppskrift på gode resultater

Blogginnlegg   •   des 06, 2013 10:21 CET

Er du blant dem som mener at klarhet i mål, løpende oppfølging og evaluering av prestasjoner fører til gode resultater? I så fall er du helt på linje med norske toppledere.

Hva skaper gode resultater over tid?

Klarhet i mål og fokus på prestasjoner peker seg ut som den viktigste driveren for gode og stabile resultater. Dette fremgår av KPMG’s Topplederundersøkelse 2013. Undersøkelsen, som ble gjennomført i tidsrommet juni til oktober i år, ble til gjennom dybdeintervjuer med 30 konsernsjefer blant Norges største selskaper.

Et av forholdene som ble undersøkt var oppskriften på gode resultater. Her er de 5 viktiste driverne etter toppledernes mening, i prioritert rekkefølge:

1. Klarhet i mål og fokus på prestasjoner

2. Sterk og stabil ledelse over tid

3. Vekstmuligheter

4. Særpreg/unike konkurransefortrinn

5. Finansiell styrke

Menneskelige ressurser viktigst

Det er både interessant og oppløftende å observere at de to høyest rangerte driverne er knyttet til de menneskelige resssursene. Det gjelder å sikre at alle ansatte jobber mot tydelige inviduelle mål og trekker i samme retning og at medarbeideres/lederes utviklingsbehov blir godt ivaretatt. Det skaper engasjement. 

Implementering av planen er viktigere enn å lage den

Det er innlysende at det må finnes en plan med klare mål og hensikter. Men å ta frem planen er bare 10 % av jobben. Resten har med implementering å gjøre. Det er gjennomføringskraften som skiller klinten fra hveten.

Bruk eksisterende arenaer

Gjennomføringskraft skaffer vi oss ved å bryte målene ned til hver enkelt medarbeider, drive løpende oppfølging, ivareta personlige utviklingsbehov og gi tydelige tilbakemeldinger. Det understrekes at det er avgjørende å involvere den enkelte i å sette egne mål. Det øker eierskapet, og omkamper som tapper organisasjonen for tid og krefter kan unngås.

De aller fleste virksomheter har arenaer som kan benyttes for å utøve tydelig lederskap. Vi trenger  ikke å finne på noe helt nytt. Disse kalles ofte medarbeidersamtaler, mål- og utviklingssamtaler eller performance management-prosesser. Ved å gjøre disse om til en diskusjon av mål, kompetanse og atferd og ha korte oppfølgingssamtaler i hverdagen,  økes gjennomføringskraften betydelig. Og enda mer dersom det introduseres IT-støtte for prosessen.

Interessant å registrere at norske toppledere tenker i slike baner!

Les også om prestasjonskultur.

Photo credit: Chris Potter – Key to success