CBRE AS

Tre høydepunkter fra MIPIM

Blogginnlegg   •   mar 21, 2019 12:28 CET

Fredag ble verdens kanskje viktigste eiendomskonferanse, MIPIM, avsluttet etter fire hektiske dager i Cannes. Fortsatt nordisk og norsk investeringsinteresse, økt teknologifokus og det grønne skiftet er tre av temaene vi har tatt med oss tilbake.

Nordisk investeringsinteresse – Oslo ikke lenger den «glemte» lillebror

Selv om mange investorer lenge har hatt et nordisk perspektiv, ser vi stadig økende grad av interesse for Oslo og Norge. På tross av høye lånekostnader og hedging av norsk krone, ser Norges stabile politisk klima og gode økonomi ut til å være viktige faktorer til dette skiftet.

Derek Jacobson, investeringssjef i Madison International Realty kunne fortelle at selv om Oslo er det miste markedet de investerer i, er det uten tvil det mest dynamiske. Vår egen John Solberg støttet opp om budskapet og fremhever Oslos investeringsmarked som stabilt, forutsigbart og pålitelig, samtidig er det norske transaksjonsmarkedet for næringseiendom er det mest likvide i Norden.

Det grønne skiftet – bygge smartere

Nyere forskning viser at nærmere 16 000 europeere dør hvert år som følge av støy og luftforurensning, samtidig fortettes byene våre stadig mer. I følge FNs estimat vil 68 % av verdens befolkning bo i urbane områder innen 2050. Støy- og luftproblematikken legger i stadig større grad premissene for planlegging av alt fra veiutbygging til utvikling av næringsbygg og boliger.

Tidligere miljøvernminister og leder for FNs klimapanel, Erik Solheim, ga imidlertid eiendomsbransjen tommel opp for å være blant aktørene som aktivt bidrar til å ta miljøutfordringene på alvor - ved å bygge grønt, smart og med materialer som er grønnere enn noen gang. Oslos byrådsleder Raymond Johansen rådet byplanleggere, eiendomsaktører og arkitekter å arbeide enda tettere sammen for å skape mer miljøvennlige byer. Han påpekte at vi er den første generasjonen som virkelig kan se og oppleve klimaendringene, og vi er også den siste generasjonen som kan gjøre noe med dem. Til ettertanke for oss alle.

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Osloregionen har deltatt på Mipim siden 2002 i hovedregi av Oslo Metropolitan Area (OMA). I år ble Oslo fremhevet i form av å være årets europeiske miljøhovedstad. Raymond Johansen påpekte i den forbindelse at Oslo er liten nok for å teste ut nye klimaløsninger, men samtidig stor nok til å kunne skalere opp løsninger for større byer. Således en by for verden å rette blikket mot.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, kom samtidig med et tydelig budskap for Oslo kommunes ambisjoner for byens grønne politikk. Hun fremhevet også VIA-prosjektet, Oxer sitt prosjekt på Økern, samt Entras Solar. I tillegg fikk Oslo Construction City (OBOS/AF Gruppen/Betonmast), Hovinbyen og Knutepunktstrategien for Oslo presentert seg under konferansen.

Digitaliseringens inntog i eiendom

Teknologi er på full fart inn i eiendomsbransjen, og selv om eiendom fremdeles kun er i startgropen sammenlignet med andre bransjer, opplevde vi flere spennende innfallsvinkler og løsninger. Et fellestrekk er optimalisering, mer kundesentriske løsninger og øst bruk av kunstig intelligens.

CBREs egen stand var også sterkt preget av teknologiske utfordringer og dertil løsninger, hvor blant annet følgende fem megatrender ble fremhevet: Virtuell virkeliglighet (AR/VR), blockchain, kunstig intelligens, robotisering og tingenes internett (IoT). Mer om #TechCBRE finnes på https://tech.cbre.com/

MIPIM PropTech Europe – MIPIMs teknologikonferanse – avholdes i juli.