ComAround Norway AS

Trinn 2: Forankring i organisasjonen – Sju trinn for å lykkes med en mer effektiv support via selvbetjening

Blogginnlegg   •   sep 29, 2010 15:41 CEST

Etter at man har valgt mål og strategi for å arbeide med selvbetjening, er det gunstig å gjøre ledelsen og den bemannede supportavdelingen oppmerksom på målsettingen og nytteverdien. Det er ikke nok bare å kjøpe en selvbetjeningstjeneste og implementere den; man må også forankre den i hele organisasjonen. Hvis ikke, risikerer man at tjenesten bare eksisterer, uten at den blir brukt og dermed gir noen verdi til virksomheten.

Finn ambassadører i organisasjonen

For å gjøre det lettere å forankre den nye supporttjenesten i organisasjonen, kan det være gunstig å få med seg nøkkelpersoner som er engasjerte og brenner for utvikling og forandring, og som kan virke som ambassadører. Det kan dreie seg om å finne interesserte og kyndige brukere, såkalte superusers, som kan spre positiv interesse for den nye metoden og tjenesten. Fremfor alt er det viktig å finne ildsjeler blant ledelsen som har autoritet og som kan se nytteverdien ut fra et helhetsperspektiv.

Gi rask tilbakemelding på avkastningen

For å kunne føle seg trygg på investeringen av en selvbetjeningstjeneste og forankre dette først og fremst i ledelsen, kan det være gunstig å gi en rask...

Følg denne linken for å lese hele artikkelen på våre wordpress blogg.