ComAround Norway AS

Trinn 4: Velg en Content Manager med ansvar for forvaltning- Sju trinn for å lykkes med en mer effektiv support via selvbetjening

Blogginnlegg   •   feb 15, 2011 10:26 CET

For å få en langsiktig virkning av investeringen i selvbetjeningstjenesten, bør man utpeke en eller flere personer til å være ansvarlige for å møte virksomhetens behov ved å oppdatere og vedlikeholde tjenesten, såkalte content managers.

Definer de vanligste spørsmålene

For å imøtekomme virksomhetens behov på en proaktiv måte bør en content manager begynne med å definere de vanligste spørsmålene til supportavdelingen, noe som ofte vil resultere i at en stor del av de innkommende telefonsamtalene forsvinner. I enkelte selvbetjeningstjenester finnes det allerede ferdig supportmateriale samt muligheter til å lage egne supportveiledninger tilpasset virksomhetens konkrete behov.

Oppdater løpende ved behov

Content Manager har en viktig oppgave i å oppdatere tjenesten med supportveiledninger ved store lanseringer av ny programvare eller ved...

Følg denne linken for å lese hele artikkelen på våre wordpress blogg.