Veidekke ASA

Ute av lavkonjunkturen

Blogginnlegg   •   sep 20, 2010 12:17 CEST

Vi har erfart at de skandinaviske landene påvirkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, og i særdeleshet bygg og anleggsmarkedet. Nå ser vi en klar bedring i vårt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked. I konjunkturrapporten som Veidekke la frem i dag, er vekstanslagene for både Norge, Sverige og Danmark, justert opp. For Norge ventes en realvekst i år på 2 % og 4% neste år. Det er bedring i boligmarkedet, yrkesbyggmarkedet og innen anlegg som ligger bak oppjusteringen. Vi ser det ikke minst ved at vi i år har satt i gang flere nye bolgiprosjekter i egenregi. Blant de største finner du Marienfryd og Konfektfabrikken i Oslo.

For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5% til 3 % i år. Veksten kommer imidlertid etter en periode med svært lav aktivitet innen flere sektorer.

I Danmark startet nedgangen i bygg og anleggsmarkedet før konjunkturene begynte å falle. Nedgangen her har vært ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels vært borte og prisene har stupt. Fra andre halvår 2009 til nå har prisene i København økt med 13 %, fra et lavt nivå. Vi ser samme tendens andre steder i Danmark også. Men byggeaktiviteten følger ikke etter. For 2010 vil den samlede investeringsveksten være negativ, men mindre enn hva vi antok før. Veksten kommer trolig i 2011. Etter en så kraftig nedgang vi har hatt her vil det ta tid før investorene tør sette i gang bygging.

Bygg og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og 2011. Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover. Usikkerheten i verden vil fortsatt påvirke oss og gi svingninger i aktivitetsnivået.

Hele rapporten kan du laste ned her(pdf).