Veidekke ASA

Veidekke fortsatt i sterk vekst og med solid ordrereserve

Blogginnlegg   •   feb 14, 2013 09:04 CET

Torsdag 14. februar la vi frem tallene for fjerde kvartal 2012 og året 2012. Det er fremgang også i fjerde kvartal, og den samlede omsetningen vår passerte 20 milliarder kroner, noe som er en økning på 14 prosent. 

Dette er en utvikling vi er tilfreds med. Det er store ulikheter i markedsforholdene i våre tre land, og som før kommer veksten først og fremst fra de norske virksomhetene, spesielt innen eiendom og entreprenør. Det er ingen tvil om at samspillet mellom disse to er svært viktig for Veidekkes vekst og utvikling, i tillegg til at det gir resultatmessige synergier og kompetanse- og konkurransekraft mot andre kunder.

Du kan se hele kvartalsrapporten i web-løsningen vår her.

Totalt var Veidekkes omsetning i 2012 på 20,5 milliarder kroner mot 17,9 milliarder kroner i 2011. Resultatet før skatt har gått noe ned, mens ordrereserven har økt med 1,1 milliarder kroner. Resultatet per aksje ble kr 3,40, og styret foreslår et utbytte til våre aksjonærer på kr 2,50.

Grovt sett har entreprenørvirksomheten hatt et godt 2012. Resultatet økte med nesten 200 millioner kroner til 497 millioner kroner. Eiendomsvirksomheten økte omsetningen med 53 prosent fra 4. kvartal i fjor, mens resultatet før skatt økte med 74 prosent til 49 millioner kroner. Industrivirksomheten hadde et utfordrende år, men resultatet ble 20 millioner mot 60 millioner i fjerde kvartal. Det er noe lavere produksjonsvolum innen asfaltvirksomheten, og dette har påvirket kvartalsresultatet.

Du kan lese hele pressemeldingen her.

Og her er webrapporten med alle tallene.