Veidekke ASA

Veidekke i front på miljøsmart bygging

Blogginnlegg   •   nov 26, 2010 13:51 CET

Bellonahuset i Oslo ble i 2010 et tydelig referanseprosjekt på hva som er mulig å få til når det gjelder energivennlig bygging. Dette har gitt oss mange nye spennende prosjekter. Her: Solfangere på fasade.

Men fortsatt har mange kommersielle og offentlige utbyggere for lave og lite fremtidsrettede ambisjoner.

Jeg spurte tidligere i år, noe retorisk, hvem som er vil bygge et C-bygg, når naboen kan tilby A . For enhver kommersiell utbygger i dag vil det bli en stor utfordring dersom man ikke velger å ha større ambisjoner enn det dagens energikrav legger opp til. Veidekke ligger så definitivt i front på dette området, og det er hyggelig å kunne registrer at stadig flere ser verdien av å ha litt større ambisjoner enn det lovverket strengt tatt stiller krav om. Dette er bygg som absolutt bør løftes frem i lyset, og kanskje først og fremst fordi de illustrerer at det finnes byggherrer som tenker ut over pris, man faktisk tør å tenke kvalitet og langsiktige driftskostnader. Det vil de ha igjen for i det lange løp.

Nedre Flatåsen barnehage

I konkurransen om den kommunale Nedre Flatåsen barnehage, Trondheims største, var det 11 tilbydere. Byggherren vektla pris med 60 prosent og kompetanse med 40 prosent i sine poengbaserte tildelingskriterier. Veidekke vant med 22 poeng.

- I tillegg til de kriteriene byggherren etterspurte, la vi på egen kompetanse på såkalt energiledelse for samhandlingsprosessen. Dette scoret vi høyest på, og byggherren har uttalt at det var verd hvert eneste poeng. Et av resultatene fra samspillprosessen med fagarbeiderne i produksjonsfasen ble at Nedre Flatåsen kan vise til rekordlave 0,21 i verdi for luftlekkasje. 0,21 er en tredjedel av kravet til passivhus.

Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital

Bygget er det største av de fire prosjektene, 17.600 m2 over seks etasjer og to underetasjer. Tilbudssummen endte på 360 mill. kroner, og var nesten 10 prosent høyere enn laveste tilbyder. I tildelingskriteriene vektla byggherren, Helse Midt-Norge, tilbudssum med 50 prosent, gjennomføringsplan 30 prosent med fire punkter hver på 7,5 prosent, og prestasjon/organisasjon, kompetanse og erfaring med 20 prosent, ut i fra et poengsystem. Den samlede vektingen viste at Veidekke vant med 7,2 poeng, neste konkurrent endte på 6,6. Veidekke scoret høyest på gjennomføringsplanen.

Der hadde vi lagt inn verdiskapende samhandling, bruk av prosessene for trimmet bygging med VDC (Virtual Design and Construction), ICE (Integrated Concurrent Engineering), Involverende planlegging (IP), planlegging av miljø- og energibygg og bruk av forbedringsgrupper på en rekke temaer. Hver gruppe må arbeide for å forbedre sitt tema maksimalt, jakte på prosjektoptimalisering og verdiskaping, som et ledd i VDC-konseptet.

Hvert punkt i tildelingskriteriene skulle beskrives og dokumenteres nøye. Vi hadde lagt inn prosessbeskrivelsen av vår involverende planlegging fra start til og med forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Tilbakemeldingen var at Veidekkes besvarelse av oppgaven var den beste byggherren hadde sett gjennom ti års utbygging av ”Sykehusbyen” i Trondheim. Det er klart dette bidrar til selvtilliten og lysten til å satse enda hardere på fremtidsrettede miljøbygg.

Kverneland Bil

Veidekke ble foretrukket i skarp priskonkurranse på kompetanse på lavenergibygg og IP. Bygget er beskrevet etter TEK 97 (energiklasse C), men vi tilbød energiklasse B. Veidekke var i tillegg eneste tilbyder som priset merinvesteringen på å oppgradere bygget til klasse A. Det ble laget et presentasjonsmateriale som beskrev gjennomføringen.

I gjennomføringsplanen la vi vekt på bruk av VCD, som på Kunnskapssenteret. Alle rådgivere og byggherren er samlokalisert en hel dag for å få raske beslutninger og effektiv prosjektering. Her, som på Kunnskapssenteret, er BIM (3-D modellering) et viktig verktøy. Underveis i evalueringsprosessen gikk vi mer i detalj på å definere en opsjon på energiklasse A, og byggherren ønsker nå å tiltre denne opsjonen, som medfører en merinvestering på ca. 2,5 prosent av kontraktssummen på 75 mill. kroner, basert på erfaringstall fra flere av våre prosjekter. Kverneland Bil-bygget blir på 8.600 kvadratmeter. Eksisterende bygningsmasse rives til råbygg. Det skal settes inn to nye hulldekketasjeskiller i høydelen. Bygget skal stå ferdig sommeren 2011.

Miljøsmart bygging kommer for fullt og Veidekke ligger i front. Det skal vi fortsatt dra nytte av.

God helg.