Veidekke ASA

Veidekkes medarbeidere med tro på fremtiden.

Blogginnlegg   •   nov 21, 2011 14:32 CET

At nær 2000 av alle ansatte tegnet seg for 2,3 millioner aksjer, - en overtegning av tilbudte aksjer med 33 %, beviser mer enn noe annet hvilken tro medarbeiderne har på fremtiden for Veidekke.

Jeg er stolt over et engasjement som overgår det jeg selv og mange med meg hadde ventet., og Gjennom dette engasjementet tydeliggjøres et av suksesskriteriene i Veidekke - involvering.

Slik profilerte vi aksjesalget overfor våre medarbeidere. Salget ble avsluttet fredag kl 23.59.

Med finanskrisen i 2008 friskt i minne og den finansuro vi nå opplever, er årets aksjetegning overveldende. De ansatte tegner seg for aksjer til en verdi av nærmere 90 millioner kroner basert på gjeldende aksjekurs. Dette viser en tydelig tro på de strategier og planer vi sammen har utviklet, og det vitner om en stor tillit til egne og selskapets evner til fortsatt å skape verdier. Gjennom de to siste årene har vi med meget bred deltakelse fra organisasjonen laget målbilder og strategi for selskapets 45 forretningsenheter og konsernet som helhet frem mot 2015. En ambisiøs strategi for videreføring av Veidekkes lønnsomme vekst og utvikling. Med vår sterke verdibaserte bedriftskultur, bygget på involvering og medarbeiderskap i videste forstand, er jeg overbevist om at Veidekke også i fremtiden vil være en ledende bedrift i vår næring i Skandinavia.

Medarbeideres eierskap i egen virksomhet er et av de temaer jeg ofte blir invitert til å holde foredrag om. Med bakgrunn i dette som en av de viktigste suksessfaktorer for vår virksomhet, og at de ansattes medeierskap også er en sentral faktor når vi kan vise til 75 års drift uten røde tall på bunnlinjen og med best avkastning på Oslo Børs de siste 25 årene, søker mange å kunne tilby sine ansatte det samme. Der er Veidekke et godt eksempel, og jeg håper stadig på at også våre myndigheter kan bidra til å skape gode rammebetingelser for at flere kan få dette til.

Men det er krevende og man må ville det. I Veidekke har både ledelse og styret vært tilhenger av dette i alle år, og siden børsnoteringen for 25 år siden har alle medarbeidere hvert år og på like vilkår blitt tilbudt å kjøpe aksjer med 20 % rabatt, men med en bindingstid på to år. Tegningsbeløpet har årlig vært fra ca 1 500 og opp mot vel 80 000 kroner. I dag eier 55 % av samtlige medarbeidere vel 20 % av selskapet, og til sammen representerer dette med dagens børsverdi nærmere 1,1 mrd. kroner.

Men det er også kritiske røster til ansattes eierskap i egen virksomhet. Noen mener at de ansatte på den måten legger alle egg i en kurv. Og da nevnes ofte både sparepenger og ansettelsesforholdet. Men her kan jeg berolige alle skeptikere med å vise til løpende undersøkeler som har vært gjort av oss og andre. Et godt opplegg rundt tilbudet, en god oppfølging og praktisk tilrettelegging av kjøp og salg og fokus på frivillighet, gjør at de ansatte ikke føler seg forpliktet til å kjøpe, og føler seg ikke mer bundet til arbeidsplassen. Men de føler seg betydelig mer involvert, og ordningen skaper økt forståelse for virksomhetens muligheter og trusler.

Veidekke har lagt opp til en sten på sten oppbygging av den enkelte medarbeiders eierskap over tid. I tillegg har vi desentral organisasjonsform med stor påvirkningsmulighet for den enkelte. Modellen har vist at vi har utviklet en trygg og god arbeidsplass gjennom 75 år hvor den enkelte utover interessante og utviklende arbeidsoppgaver, også har fått tatt del i selskapets betydelige verdiskapning i tillegg til lønn. Jeg velger å kalle dette win – win!