Veidekke ASA

Velkommen på laget!

Blogginnlegg   •   jan 20, 2010 16:01 CET

Samarbeidsforholdene mellom entreprenørene og de offentlige samferdselsetatene, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, har i mange år vært gjenstand for mange ulike utfordringer. Høsten 2008 ble det imidlertid nedsatt en bredt sammensatt policy-gruppe mellom Statens vegvesen og bransjen. I dag fikk jeg nyheten om at også Jernbaneverket blir med på laget. Dette er svært gode nyheter.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger er nå med på laget. Foto:Øystein Grue

Gruppen som ble nedsatt skal bidra til å utforme en overordnet policy for samarbeidet mellom Statens vegvesen og bransjen – og nå også Jernbaneverket . Den skal ”gi råd om prioritering av felles utviklingstiltak, aktuelle samarbeidsprosjekter og ta for seg saker av felles bransje- og sektorinteresse for å bidra til et sunt og velfungerende anleggsmarked med høy etisk standard og god konkurranse, kompetanse og lønnsomhet” – for å sitere fra innkallingen som ble sendt til det første møtet.

For min del opplevde jeg dette som et viktig vendepunkt i samarbeidsforholdet til etatene. Det at vi kan møte våre største og viktigste kunder på arenaer der vi kan lufte alle utfordringer, og gi klare styringssignaler ut til våre respektive organisasjoner har vært helt nødvendig. Det betyr ikke at alle utfordringer i våre samarbeidsrelasjoner har løst seg, men det betyr at vi både har et mer samkjørt utgangspunkt og får en bredere felles forståelse for hva som er utfordringene og hvordan de bør løses.

Det er virkelig gledelig at Jernbaneverket nå er med på laget representert ved sin egen leder Jernbanedirektør Elisabeth Enger . Det er bare å ønske velkommen på laget!

http://www.terjes-tanker.no/article38755.ece