Veidekke ASA

Vernerunde på Regjeringsbygg R6

Blogginnlegg   •   feb 22, 2011 12:30 CET

Vernerunde på Regjeringsbygg R6 i Oslo. Trainee Jacob Sandberg har hatt ansvaret for HMS i prosjektet. Bak politisk rådgiver Trond Blattman i FAD. Foto: Ole R. Paulsen


R6
er delvis nybygg i 13 etasjer og dels sammenføyning og rehabilitering av eksisterende bygg. Bl a bygningen til tidligere Enkepensjonen fra 1899. Til sammen er det en bygningsmasse på 22000 m2.

Byggvirksomheten i Oslo som er vår største byggenhet, har satt seg høye ambisjoner for sitt HMS- arbeid i tråd med konsernets mål om et skadefritt Veidekke og flere gode arbeidsår for alle. Det krever ikke bare at HMS står øverst på agendaen, men også fremst i hodet på alle som er på den enkelte arbeidsplass så vel vi som jobber i Veidekke som alle våre leverandører og samarbeidspartnere. I dette samspillet er samarbeidet med kunden også svært viktig. Når Statsbygg øverste leder Øivind Chistoffersen deltok på vernerunden i går, understreker dette betydningen av viktigheten av arbeidet med HMS.

På R6 under ledelse av Marianne Haugen har vi oppnådd svært gode HMS-resultater. Der har sikkerhet,- helse og arbeidsmiljø stått i fokus hele tiden. Mye av det som skal bli standard i konsernet har vært utprøvd her. Ukentlige vernerunder med alle fag og byggherre-representanter, jevnlige SJA(sikker jobb analyse) og dyktige verneombud, er avgjørende for at vi skaper en sikker og trygg arbeidsplass som på R6.

Veidekke har i snart 20 år vært en foregangsbedrift innen HMS i næringen. Det er heller ingen hemmelighet at dette har vært og er min hjertesak nr 1. Med det vi ser av svært godt HMS-arbeid på R6 og for øvrig i vårt store og mangfoldige konsern, gjør meg optimistisk at det lar seg gjøre å drive skadefritt og sikre flere gode arbeidsår for alle.

Mer om vårt HMS-arbeid på våre hjemmesider